x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Interdyscyplinarne PLANOWANIE LECZENIA w stomatologii – trzydniowe warsztaty praktyczne

Kontynuacja kursu „Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia”

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska | dr hab. n. med. Jan Pietruski |dr n. med. Anna Bernaczyk | dr n. med. Emilia Waszkiewicz-Sewastianik


Najbliższy termin:
16 01 2019 r.

Rejestracja:


Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich,

ul. Waszyngtona 1/34, Białystok  

Osiągnięcie optymalnego poziomu pracy podążającego za burzliwym rozwojem nauki i technologii wymusza konieczność kooperacji i pracy zespołowej. Dlatego też leczenie stomatologiczne nie może być prowadzone przez samodzielnie praktykującego lekarza, ani w oparciu o przypadkowe konsultacje. Konieczne jest więc tworzenie zespołów, współpracujących na ściśle określonych zasadach, opartych na udokumentowanej wiedzy z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologii. Aby wielospecjalistyczna współpraca mogła sprawnie funkcjonować, każdy członek zespołu musi być świadomy możliwości i ograniczeń poszczególnych specjalności.    

Trzydniowy kurs „Interdyscyplinarne planowanie leczenia w stomatologii” przeznaczony jest zarówno dla ogólnie praktykujących stomatologów jak i lekarzy specjalistów.  

Celem kursu jest przedstawienie:

-  procesu diagnostycznego w oparciu o: dokumentację fotograficzną, modele diagnostyczne, badania radiologiczne, deprogramację i DSD, 

- analizy danych diagnostycznych pozwalających na postawienie wielospecjalistycznej diagnozy, 

- planowania leczenia (plany pierwszorzędowy i alternatywny/e) opartego na wyborze odpowiednich procedur terapeutycznych z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wskazań, efektywności i sekwencji ich zastosowania.   

Kurs prowadzony jest przez lekarzy specjalizujących się w periodontologii, protetyce, ortodoncji oraz stomatologii zachowawczej i endodoncji, od lat wspólnie zajmujących się skomplikowanymi patologiami narządu żucia. Oprócz zagadnień sensu stricto medycznych poruszana jest również tematyka kompletowania i archiwizowania dokumentacji medycznej z uwzględnieniem badań dodatkowych. W części praktycznej uczestnicy planują leczenie przypadków w oparciu o przygotowaną na potrzeby kursu dokumentację. Każdy plan leczenia jest wspólnie konsultowany a następnie konfrontowany z rzeczywistym leczeniem, które zostało wykonane przez zespół prowadzący kurs.   

Warunkiem zarejestrowania się na kurs jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie „Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia” prowadzonym przez dr hab. n. med. Jana Pietruskiego.   

Kurs jest ewolucją kursu Zespołowe leczenie w stomatologii. 

Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.  

 

Poziom: początkujący/średniozaawansowany

Czas trwania: 3 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 5960 zł brutto

 

Konto i zasady rezygnacji:

Pracownia Pozytywnych Zmian

ul. Myśliwska 13

43-450 Ustroń

mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410

 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

 

Opinie uczestników:

Wykłady poparte dużą wiedzą naukową i praktyką z pacjentem. Bardzo praktyczne dla naszej codziennej pracy. Konkretne plany leczenia i praktyczne wskazówki dla lekarza.

lek. stom. Katarzyna Pietrzykiewicz, Kielce


Rejestracja: