x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Odbudowy protetyczne na implantach. Stopień 2

Warsztaty praktyczne z ćwiczeniami.

Prowadzący: dr hab. n. med. Jan Pietruski

dr hab. n. med.

Jan Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt "Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą". W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt "Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych".

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Obecnie również jest studentem Kois Centrer, Seattle, USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r. i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia".

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac drukowanych w Protetyce Stomatologicznej i Czasopiśmie Stomatologicznym oraz trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny lauret prestiżowej nagrody Tytani Implantolgii.

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki.

Jest członkiem założycielem i v-ce prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry i wchodzi w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.


Najbliższy termin:
28 03 2019 r.

Rejestracja:


Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich,

ul. Waszyngtona 1/34, Białystok  

Kurs dla lekarzy mających już pewne doświadczenie w pracy z pacjentami implantologicznymi. Oprócz przypomnienia podstawowych zasad leczenia implantoprotetycznego tematyka kursu ogniskuje się na niebezpieczeństwach związanych z leczeniem protetycznym pacjentów implantologicznych, zarówno biologicznych jak i biomechanicznych oraz sposobach ich uniknięcia. Wiąże się to koniecznością dogłębnego zrozumienia biologii tkanek wokół implantów oraz możliwości i ograniczeń dostępnej współczesnej stomatologii technologii zarówno w pracy klinicznej jak i laboratoryjnej. Na kursie przestawione zostaną również sposoby wykorzystania dostępnej technologii prowadzące do skrócenia czasu spędzanego przez lekarza przy fotelu dentystycznym i większej przewidywalności efektów leczenia protetycznego.  

 

Tematyka kursu:

1.Co już wiemy o implantoprotetyce.

2.Powikłania, niepowodzenia. Czego należy się obawiać, co się zdarza, co jest opisywane.

3.Cementowanie prac na implantach. Problemy, cementitis, dlaczego jednak warto cementować i jak uniknąć niebezpieczeństwa z tym związanego.

4.Klasyfikacje pomagające w diagnostyce preprotetycznej dotyczące atrofii szczęki i żuchwy oraz zaburzeń estetycznych.

5.Aspekty decyzji o chirurgicznej lub protetycznej rekonstrukcji różowej estetyki. Standardy postępowania wg. Atlanta Team.

6.Protetyczna rekonstrukcja różowej estetyki z akrylu lub ceramiki.

7.Pełna rehabilitacja narządu żucia w oparciu o implanty. Prace stałe cementowane, przykręcane, hybrydowe.

8.Prace ruchome wsparte na łącznikach Locator. Prosta i łatwa i tania alternatywa. Procedury kliniczne

9.Prace ruchome na koronach podwójnych. Wymagająca i droga alternatywa. Czternastoletnie obserwacje kliniczne i wybór optymalnej technologii wykonania koron podwójnych. Procedury kliniczne.

10.Łączniki indywidualne Atlantis wykonywane w technologii CAD/CAM. Możliwości technologii.

11.Przygotowanie wax up’u do cyfrowego projektowania łączników. Projektowanie. Przewidywalność zachowania się zaprojektowanego wirtualnie kształtu wewnątrzustnie.

12.Wykorzystanie możliwości wykonania duplikatów łączników indywidualnych bezpieczny protokół postępowania prowadzący do oszczędności czasu i minimalizacji ryzyka niedokładności wycisku dzięki nowej, autorskiej metodzie wyciskowej z poziomu łączników.

13.Okluzja u pacjentów rehabilitowanych implantoprotetycznie. Stabilność. Rejestracja zwarcia przy wykonywaniu rekonstrukcji, znalezienie prawidłowej relacji centralnej i okluzji centralnej. Kontrola stabilności okluzji na wizytach kontrolnych.

14.Wykorzystanie implantologii w leczeniu ortodontycznym i vice versa ortodoncja preimplantologiczna.

15.Klucze dynamometryczne.

16.Ocena ryzyka leczenia implantoprotetycznego wg Koisa i Suliborskiej.

17.Demonstracja zastosowania autorskiej metody wyciskowej z poziomu łączników u pacjenta. Demonstracja pracy on-line przy projektowaniu i modyfikowaniu cyfrowego modelu łączników indywidualnych Atlatnis.

18.Zajęcia praktyczne: wycisk z poziomu implantu, montaż łączników indywidualnych wycisk z poziomu łączników indywidualnych. Wykonanie uzupełnienia tymczasowego na łącznikach indywidualnych.    

 

Poziom: zaawansowany

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł brutto

 

Konto i zasady rezygnacji:

Pracownia Pozytywnych Zmian

ul. Myśliwska 13

43-450 Ustroń

mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410

 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

 


Rejestracja: