Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Advanced soft tissue management - part 1, part 2

Warsztaty praktyczne na materiałach zwierzęcych

Prowadzący: Dr Ricardo Kern


Najbliższy termin:
18 11 2024 r.

Rejestracja:


REWELACYJNY KURS
Warsztaty praktyczne na materiałach zwierzęcych
 
 
Prowadzący: dr Ricardo Kern
 
Terminy i miejsca:
 
PART 2 - 27-29 lutego 2024 r. - hotel PURO Gdańsk Stare Miasto, ul.Stągiewna 80
 
PART 2 - 18-20 listopada 2024 r.
 
PART 1 - 21-23 listopada 2024 r.
 
Język kursu: Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.
 
Ceny:
Advanced soft tissue management Part 1
Wczesna rejestracja do miesiąca przed kursem- 9800zł
Późna rejestracja - 10600zł

Advanced soft tissue managementPart 2
Wczesna rejestracja do miesiąca przed kursiem - 9800zł
Późna rejestracja - 10600zł
 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534 892 291 lub bur@orbidenti.com 

Cena regularna: 10660 zł

 
PART  1
 
Dzień pierwszy – idealna harmonia tkanek miękkich
- Filozofia równowagi między estetyką białą i różową
- Koncepcje planowania cyfrowego – Chirurgiczna odbudowa estetyczna
- Idealne narzędzia komunikacji w ramach zespołu – Od gabinetu chirurga po laboratorium
- Wydłużanie koron „od A do Z”
- Wpływ modyfikowania tkanek na wynik estetyczny odbudów
- Czynniki mające wpływ na precyzję
- Czynniki mające wpływ na przewidywalność krótkoterminową i stabilność długoterminową
- Wydłużanie koron w skojarzeniu z procedurami protetyki estetycznej – Zabieg, wax-up, mock-up, opracowanie zębów i umieszczenie uzupełnień protetycznych
- Kluczowe zagadnienia przy implantacji natychmiastowej z natychmiastowym zaopatrzeniem tymczasowym w strefie estetycznej
- Od biologii do leczenia protetycznego. Czynniki wpływające na stabilność tkanek w otoczeniu implantu. Co może wpływać na zanik kości i rozwój periimplantitis
- Konstruowanie natychmiastowych uzupełnień tymczasowych po implantacji natychmiastowej w okolicy po augmentacji
- Proces decyzyjny: głębokość lokalizowania platformy implantu, konstrukcja łącznika, anatomia profilu wyłaniania
- Przeszczep tkanki łącznej przy implantacji natychmiastowej
- Implantacja pod pełną odbudowę łuku szczęki, przeszczep tkanek miękkich, przypadki z uzupełnieniami tymczasowymi i kondycjonowaniem tkanek
 
Dzień drugi – Dzień odbudowy tkanek miękkich (warsztaty)
- Pobieranie przeszczepów śluzówkowo-dziąsłowych
- Guzowatość
- FGG i przeszczep łącznotkankowy pozbawiony nabłonka
- Podnabłonkowy przeszczep łącznotkankowy
- Przygotowanie miejsca biorczego
- Technika warstwowa: wszystko o tym jak przygotowanie miejsca wpływa na wyniki w zakresie wytrzymałości, grubości, rogowacenia, przemieszczenia połączenia śluzówkowo-dziąsłowego oraz estetycznego „wtopienia” po wszechstronnych zastosowaniach przeszczepów śluzówkowo-dziąsłowych
- Koncepcja Table Top
- Uszypułowany płat okostnowo-łącznotkankowy (VIP-CT) do regeneracji kości
- VIP-CT do odbudowy pionowych ubytków tkanek miękkich
 
Dzień trzeci – Zagłębiamy się w postępowanie z tkanką miękką wokół implantów
- Proste przemieszczenia płatów:
- Płat Roll “S”
- Podwójny płat Roll “S”
- Rozszerzony płat Roll “S”
- Płat Roll “S” z rozdzieleniem okostnej do augmentacji kości
- Zaawansowane przemieszczenia płatów:
        Wolny przeszczep dziąsła (FGG) wokół implantu
        Płat przemieszczony dowierzchołkowo (AAF)
- Proces odwrotnego planowania i podejmowania decyzji przy postępowaniu z tkankami miękkimi w przypadkach pełnej odbudowy łuku
- Natychmiastowa implantacja z natychmiastowym tymczasowym zaopatrzeniem w zanikowych świeżych zębodołach
- Omówienie przypadków, pełny schemat postępowania
 
PART  2
 
Dzień pierwszy – Postępowanie z tkankami miękkimi w przypadkach recesji
- Anatomia, histologia i fizjologia przyzębia w miejscach dawczych i biorczych
- Fenotyp przyzębia i klasyfikacja ubytków
- Zajęcia praktyczne 1:
Doskonalenie i precyzja cięć w odwarstwianiu płatów i miejsc dawczych
Kryteria powodzenia przy pokrywaniu korzenia. Lista kontrolna warunkująca przewidywalność wyników pokrywania korzeni
- Zajęcia praktyczne 2:
Płat przemieszczony dokoronowo, prowadzenie cięć od lokalizacji pojedynczych po mnogie
Podejście do miejsca dawczego: wady i zalety każdego typu przeszczepu i postępowania po zabiegu
 
Dzień drugi:
- Tunelowanie,
- Szypuła boczna,
- Podwójna brodawka,
- Tunel bocznie zamknięty
- Modyfikacja techniki VISTA
- Doskonalenie szycia
 
Dzień trzeci – Zastosowanie wszystkich nabytych umiejętności w ramach odbudowy złożonych przypadków
- Implanty o pogorszonej estetyce; omówienie krok po kroku zasad klasyfikacji
i postępowania – od prostego do zaawansowanego – w przypadkach implantów z ubytkami tkanek otaczających. Pełne omówienie schematów postępowania od planu, przez augmentację po zaopatrzenie protetyczne.
- Miejsca z ubytkami pionowymi lub poziomymi w strefie estetycznej; omówienie krok po kroku zasad postępowania przy odbudowie odpowiedniej struktury tkanek w strefie estetycznej w przypadkach prostych i zaawansowanych. Pełne omówienie schematów postępowania od planu, przez augmentację po zaopatrzenie protetyczne.
 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.


Rejestracja: