Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Nasi wykładowcy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ Z:


dr Łukasz Bańczyk

dr

Łukasz Bańczyk

Dr

Łukasz Bańczyk

Szef stomatologii w Centrum Medycznym Alfamedica. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Działa jako aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych (Niemcy, Szwecja, Austria, Szwajcaria, Włochy) szkoleniach i warsztatach z implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki.

Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest również certyfikowanym implantologiem takich firm implantologicznych jak: Thommen Medical oraz Straumann (system implantologiczny szwajcarski) oraz Bego (system implantologiczny niemiecki).

dr n. med. Katarzyna Becker

dr n. med.

Katarzyna Becker

dr n. med.

Katarzyna Becker

Członek Zarządu Polskiej Akademii Alignerowej oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Właściciel 2 praktyk ortodontycznych: ORTODONCJA BECKER w Bielsku- Białej (od 2002 r) oraz STUDIO ORTODONCJI CYFROWEJ w Katowicach. Od roku 2004 kierownik szkolenia podyplomowego w ramach specjalizacji z ortodoncji (akredytacja Ministerstwa Zdrowia). W latach 2004-2005 kierownik Zakładu Ergonomii Śląskiej Akademii Medycznej. Od 2011 r. wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej (podyplomowe studia logopedyczne).  Autor publikacji o tematyce stomatologicznej, ortodontycznej, logopedycznej. Prowadzenie kursów i szkoleń dla lekarzy ortodontów nt. zastosowania miniimplantów ortodontycznych, korektorów drugiej klasy, chirurgicznych metod wspomagających leczenie ortodontyczne. Od 2019 r wykładowca Align Technology.  Członek World Federation of Orthodontists, American Association of Orthodontists, Deutsche Gesellschaft fuer Alligner Orthodontie. 

dr n. med. Anna Bernaczyk

dr n. med.

Anna Bernaczyk

dr n. med.

Anna Bernaczyk

Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, dyplom - 2003 rok.
W roku 2009 obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena wpływu leczenia preparatem aprotyniny na przyzębie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia ”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk medycznych. W roku 2010 uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach krajowych i zagranicznych. Odbywała praktyki zagraniczne, głównie w Niemczech i USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego ,Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej działającej w strukturach Międzynarodowej Federacji IFED. W praktyce zajmuję się głównie leczeniem endodontycznym, odbudową estetyczną zębów metodami bezpośrednimi oraz leczeniem protetycznym i implantoprotetycznym. Jest też współautorem podręcznika "Endodoncja krok po kroku".

Dr Samvel Bleyan

dr

Samvel Bleyan

dr

Samvel Bleyan

Stomatolog dysponujący ponad 27-letnim doświadczeniem w chirurgii stomatologicznej, rehabilitacji protetycznej i stomatologii estetycznej. Jako wykładowca od lat dzieli się swoją wiedzą z innymi lekarzami, zarówno w kraju jak i za granicą.   

W roku 1990 otrzymał dyplom ukończenia studiów stomatologicznych z wyróżnieniem w murach Państwowego Instytutu Medycznego w Erewaniu. W latach 1990-1992 odbył i ukończył z wyróżnieniem staż podyplomowy na Wydziale Protetyki tej samej uczelni. W roku 1995 otrzymał dyplom ukończenia studiów MBA na Uniwersytecie Amerykańskim w Armenii. Dr. Samvel Bleyan od roku 1997 prowadzi w Moskwie prywatną praktykę stomatologiczną zajmującą się głównie (lecz nie tylko) implantologią i rehabilitacją protetyczną pacjentów.

Dr. Bleyan skupia się w swojej pracy głównie na implantologii, zaawansowanych technikach przeszczepów kostnych oraz rehabilitacji tkanek miękkich otaczających implanty. Celem jego działań jest zaoferowanie pacjentowi rekonstrukcji protetycznej charakteryzującej się harmonią i spójnością. Dr. Bleyan jako wykładowca wziął czynny udział w Światowym Kongresie w Orlando w roku 2017, Światowym Kongresie Ultradźwiękowej Piezochirurgii Kości w Delhi (2017) oraz Kongresie SYFAC 2017 we Francji. Podczas spotkania Osseodensification Study Club w Jackson (Michigan) wygłosił wykład na temat optymalizacji podłoża protetycznego przy użyciu wierteł Densah, a w Moskwie przedstawił prezentację na temat techniki zachowania zębodołu poekstrakcyjnego i implantacji natychmiastowej.  Co więcej, Dr. Bleyan jest współzałożycielem centrum edukacyjnego “Academy Magistr” w Moskwie, w którym podczas praktycznych warsztatów szkoleniowych i zabiegów na żywo dzieli się swoją wiedzą z innymi lekarzami. Dr. Bleyan poprowadził serię całodniowych szkoleń teoretycznych i praktycznych na temat zaawansowanych technik transplantacji tkanek twardych i miękkich w Paryżu (Francja) oraz Delhi (Indie).

Dr Florin Bobia

dr

Florin Bobia

dr

Florin Bobia

1995 - ukończenie szkoły średniej im. Carola I w miejscowości Krajowa
2001 - ukończenie studiów stomatologicznych w Krajowej
  W roku 2005 w murach uniwersytetu medycznego mojego rodzinnego miasta, po 3 latach stażu rezydenckiego w szpitalu miejskim, otrzymałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W latach 2008-2011 pełniłem funkcję adiunkta na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Krajowej. Ukończyłem serię stomatologicznych szkoleń i programów podyplomowych, między innymi staż pod opieką profesora Daniela Busera na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), intensywny kurs dotyczący augmentacji tkanek twardych i miękkich pod okiem dr. Istvana Urbana w Budapeszcie (Węgry), a także sześciomodułowy program dotyczący zarządzania tkankami miękkimi w stomatologii w Instytucie Steigmanna w Heidelbergu (Niemcy). W roku 2003 otworzyłem pierwszy własny gabinet, a od 2012 roku prowadzę klinikę stomatologiczną pod nazwą Perfect32, specjalizującą się w zabiegach rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich, w implantologii i kompleksowej rehabilitacji protetycznej.

Dr Mariusz Bołzan

dr

Mariusz Bołzan

dr

Mariusz Bołzan

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista periodontolog. Uczestniczył w licznych kursach, warsztatach i konferencjach, głównie z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i implantologii w kraju i za granicą. Jest współwłaścicielem prywatnej kliniki "Biała Szuflada" z oddziałami w Choszcznie i Szczecinie, pracuje jako implantolog w Klinice Medico. Prowadził ćwiczenia ze studentami w ramach studium doktoranckiego w Zakładzie Periodontologii PUM. Entuzjasta implantologii i zarządzania tkankami miękkimi.  

Dr Rino Burkhardt

dr

Rino Burkhardt

dr

Rino Burkhardt

Rino Burkhardt ukończył Uniwersytet w Zurychu. Na Wydziale Medycyny tej samej uczelni uzyskał on stopień naukowy doktora. Jest certyfikowanym specjalistą periodontologii EFP (Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego) i posiadaczem tytułu Master of Science w dziedzinie periodontologii, który zdobył na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Bernie. Obecnie dr. Burkhardt prowadzi w Zurychu prywatny gabinet stomatologiczny specjalizujący się wyłącznie w zabiegach z zakresu periodontologii i implantologii, a także - w niepełnym wymiarze godzin - pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Zurychu. Poza pracą zawodową i nauczaniem bierze on również czynny udział w projektach naukowych i badawczych skupiających się przede wszystkim na gojeniu tkanek i rozwoju technik chirurgicznych.  Jest on wiceprezydentem Fundacji Wspierającej Rozwój Nauki na Rzecz Promocji Zdrowia Jamy Ustnej (Clinical Research Foundation for the Promotion of Oral Health), a także przewodzi grupie naukowej badającej biologię tkanek jamy ustnej i gojenie tkanek. W roku 2017 został on członkiem naukowym Szwajcarskiego Towarzystwa Periodontologicznego (SSP). Aktualnie jest prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa Implantologicznego (SGI-SSIO) oraz członkiem zarządu komitetu naukowego Szwajcarskiego Towarzystwa Stomatologicznego (SSO). Dr. Burkhardt jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji (EAO), a także recenzentem wielu branżowych pism naukowych (jak Journal of Clinical Periodontology, Clinical Oral Implants Research oraz wiele innych). 

Dr Alberto Canabez

dr

Alberto Canabez

dr

Alberto Canabez

Wykształcenie: Lekarz dentysta. Uniwersytet Urugwajski, Montevideo Posiadane certyfikaty

 • Dyrektor Oddziału Stomatologii U.D.C.A.
 • Studia podyplomowe stomatologii bioestetycznej, OBI
 • Studia podyplomowe ortodonci i chirurgii ortognatyczej, dr Quevedo Rojas
 • Doświadczenie zawodowe
 • Członek Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodoncji i Ortopedii Zębowo-Twarzowej (SEDO)
 • Posiadacz dyplomu Roth/Williams Center of Functional Occlusion
 • Członek FACE
 • Prywatna Praktyka Ortodontyczna w Barcelonie (Hiszpania)
 •  

  Maja Chmielewska, DDS, MSc

  DDS, MSc

  Maja Chmielewska

  DDS, MSc

  Maja Chmielewska

  Having acquired a Masters in implant surgery and periodontology, in her daily practice, Dr Maja Chmielewska works with her father, in a family business, Advanced Implant Centre SmileClinic, in Gdansk, Poland. She is lecturing worldwide on the use of digital protocols available in implant dentistry. Being a dentist, she has also worked as a dental technician. Her experiences in CAD/CAM include both intra oral (IO) and laboratory scanners, milling machines and 3D printing, especially on implant-based cases. Dr Chmielewska is also a certified CoDiagnostiX instructor, conducting courses on the aforementioned surgical planning software. She continues a few research projects and is a co-author of the “Guided Surgery”.

  Krzysztof

  DDS, MSc

  Krzysztof "Kris" Chmielewski

  DDS, MSc

  Krzysztof "Kris" Chmielewski

  Właściciel Kliniki implantologicznej w Gdańsku: SmileClinic Advanced Implant Center oraz laboratorium
SmileClinic LAB
 Prezydent Sekcji ITI Polska oraz ITI Fellow
Absolwent Dr. J.Kois Centre w Seattle
 Współzałożyciel i były prezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE)
Straumann Center of Dental Education (CoDE) – jeden z 30 ośrodków na Świecie
Master of Science in Oral Implantology (Frankfurt University)
 Wykładowca na Uniwersytecie im. W. Goethe we Frankfurcie
 DentalXP Expert (USA)
 Współtwórca platformy edukacyjnej na temat fotografii dentystycznej www.dentalphotomaster.com Współtwórca firmy Dental Print 3D – www.dentalprint3d.pl
 Autor i współautor książek: “Guided Surgery” (Essence Collection 2019), ITI Treatment Guide 11
(Quintessence 2019), Dental Photography (Quintessence 2016), ITI Treatment Guide 14 (Quintessence 2023) Zainteresowania i umiejętności:
Ekspert w dziedzinie implantologii nawigowanej i protokołów cyfrowych
Certyfikowany Instruktor w programach do planowania cyfrowego coDiagnostiX® i Implant Studio.
 Międzynarodowy prelegent z zakresu implantologii, regeneracji kości, leczenia estetycznego oraz fotografii
stomatologicznej.
Niezależny fotograf i filmowiec. Zaangażowany w projekty dla Discovery Channel. Organizacje:
ITI – International Team for Implantology
EAO – European Association of Osseointegration
PASE – Polish Academy of Esthetic Dentistry
AACD – American Academy of Cosmetic Dentistry

  dr Daniel Ciapiński

  Dr n. med.

  Daniel Ciapiński

  Dr n. med.

  Daniel Ciapiński

  Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  Tuż po stażu rozpoczął studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej w klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Podczas studiów dwukrotnie otrzymywał stypendium rektora oraz został rekomendowany przez Radę Wydziału ŚUM do nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Odbył liczne kursy szkoleniowe w kraju oraz za granicą, wśród uznanych światowych autorytetów m.in. (M. Hurzeler, O. Zuhr, I. Urban, R. Burkhardt, F. Zastrov, U. Grunder, K. Meyenberg, M. Merli, D. Buser). Szczególną dziedziną, którą od początku się interesował jest regeneracja tkanek w obrębie jamy ustnej co stało się pomysłem do rozprawy doktorskiej „Ocena przydatności Fibryny bogatopłytkowej w procesie gojenia zębodołu po ekstrakcji zęba” (obrona w 2015 roku).

  Założyciel i wieloletni dyrektor Silesia Study Club of International Team for Implantology (ITI). Od kilku lat dzieli się wiedza i doświadczeniem z innymi lekarzami prowadząc szkolenia i wykłady w Polsce oraz za granicą. Autor i współautor licznych publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych.

  Christian Coachman CDT, DDS

  Christian Coachman CDT, DDS

  Christian Coachman CDT, DDS

  Dr Christian Coachman uzyskał tytuł technika dentystycznego w 1995 oraz ukończył studia stomatologii na Uniwersytecie w São Paulo w Brazylii w 2002. Jest członkiem Brazylijskiej Akademii i Towarzystwa Stomatologii Estetycznej oraz Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (AAED). Brał udział w programie specjalizacyjnym z prac ceramicznych w centrum szkoleniowym Ceramoart Training Centre, w którym pracuje obecnie jako wykładowca. W 2004 dr Coachman został, z inicjatywy dr. Goldsteina, Garbera i Salamy z zespołu w Atlancie, wiodącym ceramikiem ich laboratorium, którą to funkcję sprawował przez ponad 4 lata. Współpracował z wieloma wybitnymi dentystami z całego świata, takimi jak: dr Van Dooren (Belgia), Gürel (Turcja), Fradeani (Włochy), Bichacho (Izrael), Ricci (Włochy) czy Calamita (Brazylia).

  Obecnie jest koordynatorem naukowym strony e-learningowej www.identalclub.com i pracuje jako konsultant dla firm i podmiotów stomatologicznych opracowujących i wdrażających nowe produkty i koncepcje oraz wygłasza wykłady i publikuje na arenie międzynarodowej w dziedzinie stomatologii estetycznej, fotografii dentystycznej, rehabilitacji jamy ustnej, ceramiki dentystycznej i implantologii.

  dr Andrew C. Cobb

  dr

  Andrew C. Cobb

  dr

  Andrew C. Cobb

  Balance to nazwa praktyki prywatnej dr Andrew C. Cobba w Waszyngtonie. Od ponad 25 lat dr Cobb poświęca swoją karierę szeroko pojętej stomatologii, postępom w edukacji oraz działalności charytatywnej. Podążając śladami rodzinnej tradycji, dr Cobb ukończył Georgetown School of Dentistry w roku 1984 i rozpoczął pracę w prywatnym gabinecie swojego ojca, gdzie po dziś dzień prowadzi praktykę opartą na specjalistycznej opiece stomatologicznej.
Dr. Cobb umiejętnie łączy zdrowie, funkcję i estetykę z zastosowaniem najnowszych technologii. Obsługi i wykorzystania nowinek technicznych nauczył się na kursach organizowanych przez Akademię Dawsona, w której pełni również funkcję starszego wykładowcy. Akademia Dawsona jest znana ze swoich stomatologicznych kursów podyplomowych, nastawionych na kompleksowe podejście do stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia okluzji, fizjologii stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) oraz estetycznej stomatologii zachowawczej. Dr Cobb organizuje również we własnym zakresie dodatkowe spotkania naukowe oraz jest związany z rozlicznymi organizacjami, takimi jak Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne American Dental Association (ADA) oraz Amerykańska Akademia Stomatologii Estetycznej American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).
Dr Cobb nie zajmuje się wyłącznie gabinetem i środowiskiem akademickim -jest również pasjonatem pracy w lokalnych i międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego. Włączył się między innymi w działalność medyczną misji Somos Amigos i podróżuje kilka razy do roku do odległych wiosek na Dominikanie, by nieść pomoc stomatologiczną lokalnej społeczności. Dodatkowo dr Cobb oferuje bezpłatnie swoje usługi biednym mieszkańcom Waszyngtonu poprzez organizacje takie jak Spanish Catholic Center, Archdiocesan Health Care Network, czy N Street Village. Dr Cobb wspomagał również ofiary przemocy domowej za pośrednictwem programu AACD “Give Back a Smile”, zapewniającego kobietom darmowe zabiegi z zakresu protetyki i stomatologii estetycznej.  

  dr Salvador Congost

  dr

  Salvador Congost

  dr

  Salvador Congost

  W roku in 1990, Dr. Salvador Congost poznał na kursie podyplomowym dr Roberta Lee – wybitnego biologa i lekarza dentystę, którego biofunkcjonalne i kompleksowe podejście do funkcji narządu żucia, wyraźnie wykraczające poza program nauczania akademickiego budziło podziw zarówno w latach 90. jak i w dzisiejszych czasach.
Zrozumienie narządu żucia jako odrębnego, wrażliwego organu, pozostającego w równowadze z resztą organizmu otwiera wachlarz możliwości diagnostycznych i opcji leczenia zaburzeń funkcjonalnych układu stomatognatycznego.
Pochodzący z Monachium dr Congost od 1988 roku prowadzi własną praktykę w Kinsau, w Bawarii,, specjalizującą się w rehabilitacji funkcjonalnej narządu żucia oraz w stomatologii odtwórczej. Jest również: Członkiem i byłym członkiem zarządu Zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten e.V. Członkiem Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego (“Deutsche Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde”, DGZMK) Członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Fizjologii i Zaburzeń Funkcjonalnych Układu Czaszkowo- Żuchwowego (“Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und –therapie”, DGFDT) Współzałożycielem Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego (EDA) Członkiem Akademii Stomatologii Bioestetycznej - Academy of Bioesthetic Dentistry (ABD), USA Dr Congost ponadto: Posiada certyfikat rehabilitacji bioestetycznej Stowarzyszenia Orognathic Bioesthetics International Jest uznawany za specjalistę stomatologii rekonstrukcyjnej, estetycznej i funkcjonalnej wg. EDA  

  prof. Marcelo de Faveri

  prof.

  Marcelo de Faveri

  prof.

  Marcelo de Faveri

  Periodontolog (certyfikaty i stopnie magisterskie), uzyskał stopień doktora (PhD) z mikrobiologii na Uniwersytecie w Sao Paulo oraz stypendium podoktoranckie w Instytucie Forsyth (Cambridge/USA). Jest aktywnie zaangażowany w nauczanie i badania na Uniwersytecie Guarulhos w Sao Paulo, gdzie pełni funkcję profesora nadzwyczajnego. 

  hig. stom. Faye Donald

  hig. stom.

  Faye Donald

  hig. stom.

  Faye Donald

  Faye pochodzi z Wielkiej Brytanii i jest aktywna w branży stomatologicznej od ponad 20 lat. W 2001 r. uzyskała dyplom z Leeds Dental Institute, a w 2006 Narodowy Certyfikat w zakresie Doradztwa i Terapii Behawioralnej. Ponadto ukończyła kurs z zakresu leczenia zaawansowanych chorób przyzębia w Eastman Dental School w Londynie. Faye dzieli swój czas pomiędzy ogólną praktykę, przychodnię ogólnodostępną oraz specjalistyczną klinikę implantologiczno-periodontologiczną. W 2014 r. Faye została wybrana najlepszą higienistką Anglii i Walii. W tym samym roku otrzymała również prestiżowy tytuł Higienistki Roku Wielkiej Brytanii nadawany przez Dental Awards w Londynie. Faye jest obecnie trenerem SDA dla firmy EMS oraz głównym wykładowcą zajmującym się tematyką metod piaskowania i zarządzania biofilmem.

  TD Filip Dziedzic

  TD

  Filip Dziedzic

  TD

  Filip Dziedzic

  Współzałożyciel i CEO ONCE

 Zmienia świat stomatologii i ortodoncji dzięki tworzeniu i wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Technik dentystyczny z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w tworzeniu innowacji w branży ortodontycznej i wdrażaniu cyfrowych rozwiązań dentystycznych. W 2011 roku stworzył profesjonalne laboratorium dentystyczne Loxo Lab of Braces, w ramach którego oferował lekarzom najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania ortodontyczne na polskim rynku. W 2020 roku przekształcił Loxo Lab w laboratorium Once, w którym zrzesza najlepszych specjalistów i ekspertów z zakresu ortodoncji. Kreuje zaawansowane rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb lekarzy i pacjentów. Współtwórca jednego z czołowych produktów Once – nakładek Once Aligner. Z powodzeniem wdraża rozwiązania cyfrowe także w zarządzanej firmie.

  MDT, BDT Bernhard Egger

  MDT, BDT

  Bernhard Egger

  MDT, BDT

  Bernhard Egger

  1962 born in Fuessen, Germany 1983 Certified Dental Technician, CDT 1990 Master Dental Technician, MDT: Master craftsman diploma at the Munich College of Master Dental Technology Incorporation of NATURAL ESTHETICS, a dental laboratory specialized in interdisciplinary teamwork with restorative dentists, implantologists and orthodontists. 1999 Charter Faculty member of the Orognathic Bioesthetic International Institute (O.B.I) – Europe, Wuerzburg - Germany 2005 Faculty member of the Orognathic Bioesthetic International Institute (OBI), USA Nomination as Bioesthetic Dental Technician, BDT 2007 - 2012 Faculty member of the Canadian Institute for Bioesthetic Dentistry, Calgary, AB 2008 Nomination by the European Dental Association (EDA) as Certified Specialist for Fixed Restorations 2010 - 2015 Board of Directors member of the EUROPEAN ASSOCIATION OF DENTAL TECHNOLOGY (EADT) 2013 - present Board Member of the O.B.I. Foundation of Bioesthetic Dentistry Since 1990: Lectures, courses and publications in Europe, North America & Japan  

  TD Enrico Di Giovanni

  TD

  Enrico Di Giovanni

  TD

  Enrico Di Giovanni

  Technik dentystyczny i właściciel laboratorium A POINT Dental Lab w Australii. Urodzony we Włoszech, dorastał w Nowym Yorku, gdzie studiował 4 lata techniki dentystyczne. Od 12 lat współpracuje z dr Simonem Wangiem, dla którego wykonuje aparaty typu bioblok oraz z którym tworzy kolejne modyfikacje aparatów do rozbudowy łuków zębowych 

  prof. Howard Gluckman

  prof.

  Howard Gluckman

  prof.

  Howard Gluckman

  Doktor Gluckman to uznany na świecie stomatolog, implantolog, autor i wykładowca działający w branży od blisko trzech dekad.
Po ukończeniu studiów stomatologicznych na Uniwersytecie Witwatersrand w 1990, pracował kilka lat w zawodzie, a następnie podjął czteroletnie studia z zakresu medycyny jamy ustnej i chorób ozębnej na Uniwersytecie w Stellenbosch, które ukończył z wyróżnieniem (Cum Laude).
Zawsze chętny, aby wpływać na branżę stomatologiczną i pomagać innym w szerzeniu wiedzy, dr Gluckman aktywnie przyczynił się do rozwoju podyplomowego programu w dziedzinie implantologii prowadzonego przez Uniwersytet w Stellenbosch oraz Uniwersytet Western Cape.
 Dr Gluckman nie należy do osób, które spoczywałyby na laurach, dlatego napisał pracę doktorską zatytułowaną „Zabieg częściowej ekstrakcji: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, za którą otrzymał najwyższą pochwałę Summa Cum Laude. Jego promotorką była profesor Katalin Nagy z węgierskiego Uniwersytetu Segedyńskiego. Pasja implantologią i wspieranie talentów wśród stomatologów na świecie.
 Dr Gluckman na co dzień prowadzi własną praktykę w Cape Town, co nie przeszkadza mu być współzałożycielem i dyrektorem Akademii Implantologii i Estetyki. Jak dotąd, to jedyny w swym rodzaju prywatny obiekt oferujący szkolenie podyplomowe. Przez ostatnie 15 lat, Akademia rozwinęła się, aby stać się uznaną w świecie instytucją oferującą różnorodne kursy stomatologiczne. Ponadto, Akademia została uznana jako akredytowana placówka szkoleniowa przez Dentalxp za zapewnienie możliwości odbycia stażu online. Dr Gluckman jest również jednym z wykładowców Akademii.
Dr Gluckman specjalizuje się w jednoczasowym wszczepianiu implantów/natychmiastowym obciążeniu, estetyce tkanek miękkich oraz chirurgii plastycznej przyzębia. Interesuje się również augmentacją kości autogennej, w szczególności możliwością pobrania kości z podniebienia (nowa technika opublikowana przez dr. Gluckman w 2015), a także trójwymiarową augmentacją kości.
Ponadto, jest ekspertem i uznanym liderem w dziedzinie częściowej ekstrakcji zęba, w tym technik Socket Shield i Pontic Shield (opracowanych i opublikowanych przez niego w 2016) oraz techniki Submerged Root(temat, za który otrzymał tytuł doktora).
Inne godne uwagi osiągnięcia w jego karierze zawodowej:

 • Dyplomata Międzynarodowego Kongresu Implantologów Stomatologicznych
 • Były autor kolumny poświęconej implantologii dla czasopisma SouthAfrican Dental Journal
 • Były Prezes Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych 
 • Członek Zarządu Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Osseointegracji
 • Były Sekretarz Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Periodontologii
 • Członek Uczelni Medycznej i Stomatologicznej w Południowej Afryce 
 • Ekspert pracujący dla międzynarodowej witryny edukacyjnej DentalXp
 • Członek rady naukowej DentalXp 
 • Zespoły redakcyjne:
 • Członek zespołu redakcyjnego South African Dental Journal
 • Członek zespołu redakcyjnego Indian Journal of Prosthodontics
 • Członek zespołu redakcyjnego Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
 • Członek zespołu redakcyjnego Fogorvoski Szemle (węgierskiego czasopisma poświęconego stomatologii)
 • Członek organu doradczego Compendium (od 1 stycznia 2022)
 • Członek zespołu redakcyjnego The International Journal of Esthetic Dentistry (od 1 stycznia 2022)
 •  

  Dr Alessandro Mario Greco

  dr

  Alessandro Mario Greco

  dr

  Alessandro Mario Greco

  Dr Greco ukończył stomatologię na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie w 1999 roku, specjalizację z ortodoncji zrobił na Uniwersytecie Ferrara w 2007 r., w latach 2000 do 2015 pracował w szpitalu San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina w Rzymie, w roku 2016 obronił doktorat na Uniwersytecie “Tor Vergata” w Rzymie, od 2013 roku jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Ferrara, a od 2017 roku profesorem wizytującym na Uniwersytecie L’Aquila. Jest członkiem Włoskiej Rady Ortodoncji (I.B.O.), Europejskiej Rady Ortodoncji (E.B.O.), aktywnym członkiem Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (S.I.D.O.), aktywnym członkiem Włoskiej Akademii Ortodoncji (A.I.d.Or.), aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (E.O.S.), aktywnym członkiem Światowej Federacji Ortodontów (W.F.O.), członkiem Europejskiego Towarzystwa Alignerowego (E.A.S.), Past Prezydentem (2013-15) Włoskiego Towarzystwa Techniki Bidimensjonalnej (S.I.Te.Bi), Past Prezydentem (2013) Włoskiego Stowarzyszenia Specjalistów z Ortodoncji (A.S.I.O.), międzynarodowym speakerem klinicznym firmy Invisalign (2013). Jest autorem publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, wykładowcą podczas krajowych i międzynarodowy szkoleń i spotkań. 

  Dr Urlich Grunder

  dr

  Urlich Grunder

  dr

  Urlich Grunder

  Klinicysta – praktyk, uznawany za jeden z największych autorytetów nowoczesnej stomatologii, w tym zwłaszcza w dziedzinie chirurgicznych i protetycznych aspektów leczenia implantologicznego. Prowadzi prywatną praktykę w Zurichu. Po ukończeniu studiów stomatologicznych na Uniwersytecie w Zurichu bardzo szybko uzyskuje tytuł doktora nauk oraz wzbogaca kwalifikacje w Klinice Protez Stałych i Materiałów kierowanej przez światowej sławy mentora, profesora Petera Schärera. Był Prezydentem Szwajcarskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED).   

  Dr Jurii Gutsaliuk

  dr

  Jurii Gutsaliuk

  dr

  Jurii Gutsaliuk

  Chirurg stomatologiczny w prywatnej praktyce dentystycznej w Tarnopolu (Ternopil) na Ukrainie - "Biodenta dental clinic", członek ITI i prezes Tarnopolskiego Oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego.  

  Dr Beata Hołówko

  dr

  Beata Hołówko

  dr

  Beata Hołówko

  Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie/obecnie WUM/ r. w 1989 r. Wcześniej studiowała również nauki biologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1991r prowadzi własna praktykę dentystyczną w W-wie. Od 2008 r jest członkiem International Association for Orthodontics/IAO/ z siedzibą w Milwaukee/USA/, kształcąca dentystów ogólnych i lekarzy pedodontów w zakresie ortodoncji, ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego podejścia do pacjenta. W 2015 uzyskała tytuł instruktora ortodoncji Senior Instructors of IAO. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Brała udział w wielu kursach z zakresu ortodoncji, stomatologii funkcjonalnej i estetycznej. Pasjonuje również się paleoantropologią, ewolucją ludzkiej głowy i twarzoczaszki oraz stosunkowo młodą dziedziną nauki jaką jest medycyna ewolucyjna.

  Ivan Ronald Huanca

  Ivan Ronald Huanca

  Ivan Ronald Huanca

  • Stomatolog i technik dentystyczny
  • Specjalizacja z protetyki w ośrodku APDC Jardim Paulista, Sao Paulo
  • Kurs ustawicznego kształcenia podyplomowego na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Północnej Karoliny, USA
  • Wykładowca na międzynarodowych kursach w Ameryce Południowej, USA, Europie i Japonii
  • Dyrektor Instytutu Edukacji IvanRonald dla stomatologów i techników dentystycznych
  • Dyrektor pracowni technicznej OPEN LAB
  MARKUS HÜRZELER

  prof.

  Markus Hürzeler

  MARKUS HÜRZELER

  Studia ukończył w 1984r. w Zurychu, stopień doktora otrzymał w 1986r. na tym samym Uniwersytecie; certyfikat Specjalisty Periodontologii zdobył w 1993r. (Swiss Society of Periodontology), stopień Docenta (Associate Professor) w 1996r. w Katedrze Protetyki Uniwersytetu Albert-Ludwigs we Freiburgu, w Niemczech, a certyfikat Specjalisty Protetyki w 1997r. (German Society of Prosthodontics).

  Obecnie praktykuje w Monachium zajmując się głównie periodontologią oraz implantologią. Jest Adiunktem na Uniwersytecie Albert-Ludwigs we Freiburgu, w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz Adiunktem na Uniwersytecie Teksas w Houston.

  Dr Hürzeler opublikował ponad 100 prac naukowych z zakresu implantologii, periodontologii oraz regeneracji tkanek; cyklicznie wykłada zarówno w kraju jak i za granicą. W pracy naukowej szczególnie interesują go zagadnienia natychmiastowego obciążania implantu, regeneracja tkanek przy użyciu czynników wzrostu oraz terapia zmian patologicznych wokół implantów.

  dr n. med. Jacek Iracki

  dr n. med.

  Jacek Iracki

  dr n. med.

  Jacek Iracki

  Doktor ukończył w 1992 Uniwersytet Medyczny w Warszawie, gdzie obronił z wyróżnieniem doktorat w 1998 r, karierę akademicką zakończył na stanowisku adiunkta.
  Pasjonat możliwości współczesnej stomatologii, prowadzi kursy i wykłady dla stomatologów. Specjalizuje się stomatologii estetycznej i w leczeniu implantologicznym, którym zajmuje się od prawie 30 lat.

  dr Radosław Jadach

  dr

  Radosław Jadach

  dr

  Radosław Jadach

  2001 Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Między 2002 a 2012 pracował w:  Zakładzie Ratownictwa Medycznego AM, Katedrze Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia AMoraz był lekarzem w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w latach 2005-2013: Nowym Jorku, Berlinie, Stuttgarcie, Genui. W 2009 rozpoczął szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, które zakończył w sierpniu 2012 i uzyskał certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. Jest wykładowcą i szkoleniowcem na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. We własnej praktyce skupia się głównie na technikach mikrochirurgii tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej za pomocą piezotomu oraz pierwszy stworzył klasyfikację anatomicznych wskazań do zabiegu uniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebienia twardego. 

  dr Michał Karolewski

  dr

  Michał Karolewski

  dr

  Michał Karolewski

  Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu,  specjalista protetyki stomatologicznej, implantolog. ITI Fellow, dyrektor ITI Study Club Wrocław. Członek Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.  Jego pasją zawodową jest tematyka okluzji i dysfunkcji narządu żucia. Jest autorem interaktywnego kursu DVD z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia.  Właściciel kliniki Denta s.c. E.Karolewska, M.Karolewski - specjalizującej się w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym obejmującym stomatologiczną diagnostykę czynnościową, leczenie dysfunkcji narządu żucia, leczenie periodontologiczne i z zakresu chirurgii estetycznej przyzębia, implantologię i implantoprotetykę oraz ortodoncję i protetykę stomatologiczną we współpracy z osteopatami i rehabilitantami.  

  dr Ricardo Kern

  dr

  Ricardo Kern

  dr

  Ricardo Kern

  Formalne wykształcenie/Stopnie naukowe

  • 2004 - 2006 Master of Science. Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Brazylia. Kierownik: Gibson Luiz Pilatti.
  • 2003 - 2004 Magisterium, Marketing i Zarządzanie - MBA Executivo . (424 godz.). Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getulio Vargas, ISAE/FGV, Brazylia.
  • 2001 - 2002 Periodontologia (540 godz.). Brazylijskie Towarzystwo Stomatologiczne (ABO) - PR, Brazylia. Kierownik: Fabio Anibal Goires.
  • 2001 - 2002 Kształcenie podyplomowe z zakr. implantologii stomatologicznej Brazylijskie Towarzystwo Stomatologiczne (ABO) - PR, Brazylia.
  • 1997 - 2000 Dyplom lekarza dentysty. Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brazylia.

  Wykształcenie uzupełniające:

  • 2000 - 2000 Kształcenie ustawiczne w zakr. periodontologii. (62 punkty edukacyjne). Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brazylia.
  • 1998 - 1999 Kształcenie ustawiczne w zakr. anatomii. (224 punkty edukacyjne). Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brazylia.

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2005 - 2006 Udział w Radach, Komisjach i Konsultacje na rzecz Komisji Etyki Badań. Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Brazylia
  • 2004 - 2005 Profesor Periodontologii w Centrum Kształcenia Podyplomowego Brazylijskiego Towarzystawa Stomatologiczne (ABO) - PR, Brazylia.
  • 2001 - nadal Praktyka prywatna

  Będąc głęboko przywiązanym do wysokich standardów estetycznych stomatologii brazylijskiej, koncentruję swoją pracę na wymagającej dziedzinie konstruowania i odbudowy tkanek miękkich. Posiadam ogromne doświadczenie w zakresie natychmiastowej implantacji z zastosowaniem tymczasowych uzupełnień, od pojedynczych zębów po odbudowę całego łuku. Wygłaszałem wykłady i prowadziłem szkolenia nt. tkanek miękkich (konstruowania, zachowywania i odbudowy) w ramach szeregu kursów kształcenia podyplomowego oraz kongresów i seminariów w krajach Ameryki Łacińskiej i na innych kontynentach.

  dr n. med. Marcin Kędra

  dr n. med.

  Marcin Kędra

  dr n. med.

  Marcin Kędra

  Ukończył studia lekarsko-stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2008 r, w 2014 obronił pracę doktorską na temat „Badania wytrzymałościowe stomatologicznych systemów łączących z wykorzystaniem materiałów ceramicznych. Pracuje z systemem CEREC od 2010 roku. Key Opinion Leader oraz jedyny oficjalny trener ISCD (International Society of Computerized Dentistry ) systemu CEREC w Polsce. Beta tester systemu CAD/CAM Dentsply Sirona. W rodzinnej klinice „Praktyka stomatologiczna Iwona Lemańska-Kędra” prowadzi kursy i szkolenia z systemu CAD/CAM CEREC. Założyciel innowacyjnego Cyfrowego laboratorium Cerec_lab.

  dr Małgorzata Klimkowicz

  dr

  Małgorzata Klimkowicz

  dr

  Małgorzata Klimkowicz<

  Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, dyplom - 1987 rok. W roku 1990 uzyskała specjalizację ze stomatologii ogólnej.  W roku 1996 uzyskała tytuł Specjalisty Ortodonty (egzamin zdany z wyróżnieniem) Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach krajowych i zagranicznych.  Ukończyła Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich  Pracowała jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie, a następnie w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej. Od 1989 roku prowadzi własny gabinet, w którym od 1994 roku zajmuje się wyłącznie ortodoncją stosując najnowsze sposoby i metody leczenia. W 2015 roku została wpisana na listę podmiotów akredytowanych do prowadzenia staży kierunkowych oraz stażu specjalizacyjnego z ortodoncji w CMKP   Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz European Orthodonthic Society.  

  John C. Kois, DMD, MSD

  John C. Kois, DMD, MSD

  John C. Kois, DMD, MSD

  Uzyskał tytuł lekarza dentysty (D.M.D.) na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Pensylwanii oraz Certyfikat Specjalizacji z Protetyki Periodontologicznej wraz z tytułem Master of Science in Dentistry (M.S.D.) na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Waszyngtonie. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Tacomie i Seattle zajmującą się wyłącznie protetyką oraz jest afiliowanym profesorem programu stomatologii odtwórczej przeznaczonego dla studentów stomatologii na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Dr Kois prowadzi wykłady w Stanach Zjednoczonych oraz poza ich granicami, jest recenzentem w wielu czasopismach oraz współredaktorem czasopisma The Compendium of Continuing Education in Dentistry.

  Dr Kois jest laureatem nagrody Saul Schluger Memorial Award za Doskonałość Kliniczną w Diagnozowaniu i Planowaniu Leczenia, którą otrzymał w 2002 roku. Uzyskał również Wyróżnienie za Całokształt Osiągnięć od Światowego Kongresu Stomatologii Minimalnie Inwazyjnej (World Congress of Minimally Invasive Dentistry) oraz Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (American Academy of Cosmetic Dentistry). Jest byłym prezydentem zarówno Amerykańskiej Akademii Stomatologii Odtwórczej (American Academy of Restorative Dentistry) jak i Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (American Academy of Esthetic Dentistry) oraz członkiem wielu organizacji specjalistycznych. Ponadto stale współpracuje ze stomatologami odtwórczymi w Kois Center, będącym ośrodkiem szkoleniowo-klinicznym.

  dr Tadas Koržinskas

  dr

  Tadas Koržinskas

  

  dr

  Tadas Koržinskas

  Uzyskał tytuł doktora na Ernst Moritz Arndt University w Greifswaldzie w Niemczech. W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pierre'a Foucharda za osiągnięcia naukowe i sposób prowadzenia praktyki stomatologicznej. Po okresie intensywnych szkoleń w prywatnej praktyce dr. Diethera Reuscha w Westerburg w Niemczech dr Tadas Korzinskas został w 2009 roku najmłodszym dyplomowanym specjalistą ze stomatologii estetycznej i funkcjonalnej Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej (DGÄZ). W tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii estetycznej, odtwórczej oraz zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego nadany przez European Dental Association (EDA). Taka podwójna certyfikacja została nadana tylko 14 razy przez 15 lat. Jest aktywnym członkiem komisji certyfikacyjnej DGÄZ. 2009 rozpoczął prace na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech (Kierownik- Prof. Dr. mult. Robert Sader). Wspólnie z prof. dr. Constantinem Landesem założył ośrodek kompleksowego leczenia implantologicznego oraz przeprowadził szereg badan klinicznych. Uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii stomatologicznej. W latach 2010-2011 - pracował jako główny specjalista stomatologii estetycznej, protetyki oraz zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego w prywatnej klinice stomatologicznej "Zahnkultur" Od 2014 roku jest właścicielem prywatnej praktyki w Klaipedzie na Litwie. Kontynuuje karierę naukową, współpracując z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetem J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz z innymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Oprócz codziennej praktyki klinicznej dr Tadas Korzinskas prowadzi liczne wykłady na Litwie, w Rosji, Niemczech, we Włoszech oraz w wielu innych krajach. W 2015 roku został wybrany na prezydenta założonego niedawno Litewskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej i Czynnościowej.   

  TD Maciej Kostrzewa

  TD

  Maciej Kostrzewa

  

  TD

  Maciej Kostrzewa

  Dyplom technika otrzymał w 1994 r. Od 23 lat prowadzi własną pracownię protetyczno-ortodontyczną.Jest wielkim pasjonatem nietypowych rozwiązań w indywidualnych aparatach ortodontycznych.  

  Prof. Tomas Linkevičius

  Prof.

  Tomas Linkevičius

  

  Prof.

  Tomas Linkevičius

  Tomas Linkevičius jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Odontologii Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie. Pracuje również jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii. Dyplom lekarza dentysty na Uniwersytecie Medycznym w Kownie uzyskał w 2000 roku. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe z protetyki stomatologicznej na Uniwersytecie Wileńskim. W 2009 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Stradins w Rydze na Łotwie. Wykłada również na arenie międzynarodowej i jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Osseointegracji (EAO) i Akademii Osseointegracji (AO). Tomas Linkevicius prowadzi specjalistyczną praktykę protetyczną i implantologiczną oraz prywatną stomatologiczną placówkę badawczą. Jest także recenzentem w czasopismach stomatologicznych, takich jak „International Journal of Oral and Maxillofacial Implants”, „Journal of Periodontology”, „Clinical Implant Dentistry and Related Research” oraz „Journal of Clinical Periodontology”. Jest autorem i współautorem wielu artykułów w międzynarodowych czasopismach indeksowanych w PubMed.

  Dr Javier Lozano

  dr

  Javier Lozano

  

  dr

  Javier Lozano

  Doktor ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Murcji, gdzie uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów podyplomowych z ortodoncji poświęca się wyłącznie terapii alignerami, publikując ostatnio książkę Aligner Techniques in Orthodontics (Wiley, 2021). Jest honorowym członkiem Francuskiego Towarzystwa Aligners i współdyrektorem Aligners International Program.

  Dr n. med. Marta Maciak

  Dr n. med.

  Marta Maciak

  Dr n. med.

  Marta Maciak

  ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, ukończyła studia podyplomowe z Medycyny Estetycznej oraz zdobyła Cerficate of International Fellowship Academy of Laser Dentistry (ALD) oraz Proffesional Diploma in Advanced Laser Dentistry (BAIRD).
Jest Prezesem Academy of Laser Dentistry Study Club Poland, Przewodniczącą ds. stosunków międzynarodowych ALD i Prezesem AMEERIA Poland (American Aesthetic Association), członkiem Academy of Laser Dentistry (ALD), AMEERIA i PTMEIAA.   Zasiada w radzie naukowej czasopisma PREVENTION oraz SJCMDS (South-Asian Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery).  Ponadto jest autorką wielu publikacji. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy stomatologów w Polsce i na świecie w dziedzinie stomatologii estetycznej, medycyny estetycznej i zastosowania laserów, zarówno w stomatologii, jak i medycynie.   
Zarówno jako uczestnik, jak i wykładowca uczestniczyła w wielu warsztatach i konferencjach podyplomowych z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki, implantologii i periodontologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, a także medycyny estetycznej i kosmetologii. Ma duże doświadczenie kliniczne w stosowaniu laserów w diagnostyce, leczeniu kanałowym, periodontologii i chirurgii i medycynie estetycznej.

  John C. Kois, DMD, MSD

  dr

  Pascal Magne

  dr

  Pascal Magne

  DMD, MSc, PhD; tytuł: Dyrektor ds. Stomatologii Estetycznej; Katedra Stomatologii Estetycznej Fundacji Dona i Sybili Harringtonów, ukończył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie w Genewie w Szwajcarii w 1989, zdobywając tytuł lekarza stomatologii. Tytuł doktora uczelnianego uzyskał w 1992, a w 2002 otrzymał stopień naukowy PhD.
  W okresie 1989–1997 odbywa szkolenie podyplomowe w zakresie stałych prac protetycznych i okluzji, stomatologii zabiegowej i endodoncji, a jednocześnie pracuje jako wykładowca na tym samym uniwersytecie. W latach 1997–1999 zatrudniony jako wizytujący profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Minnesocie – Centrum Badania Biomateriałów i Biomechaniki na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Minnesocie. Po ukończeniu dwuletniego okresu prac badawczych dr Magne powrócił na Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Genewie i objął pozycję starszego wykładowcy na Oddziale Protez Stałych i Okluzji, którą pełnił do momentu wyjazdu na Wydział Stomatologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w lutym 2004.

  Jest laureatem licznych nagród Szwajcarskiej Fundacji Naukowej i Szwajcarskiej Fundacji Grantów Medyczno-Biologicznych oraz otrzymał Nagrodę Młodego Badacza 2002 od Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych.

  Jest też autorem licznych artykułów klinicznych oraz badawczych poświęconych kwestiom estetyki i stomatologii adhezyjnej oraz znanym międzynarodowym wykładowcą w tych zakresach tematycznych. Dr Magne jest ponadto autorem książki Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition – A Biomimetic Approach, która została przetłumaczona na jedenaście języków i jest uważana za jedną z najważniejszych pozycji w dziedzinie stomatologii adhezyjnej i estetycznej.

  Dr Frank-Michael Maier

  Dr

  Frank-Michael Maier

  Dr

  Frank-Michael Maier

  Specjalizuje się w różnych aspektach chirurgii implantologicznej oraz gnatologii. Szczególne miejsce w zakresie wykonywanych zabiegów zajmują: augmentacja tkanek miękkich, techniki regeneracji tkanek, terapia ekstrakcji zębów, endoskopowa augmentacja zatok, alloprzeszczepy, chirurgia sterowana, utrata kości wokół implantu, estetyczna protetyka, periodontologia oraz mikrochirurgia plastyczna. Przez lata uczestniczył w niezliczonej ilości kongresów. Członek licznych organizacji: PPERS, DGZMK, DGI, Członek zarządu European Society for Ceramic Implantology oraz MINEC Niemcy, Prezes Koła Gnatologicznego w Stuttgarcie. Od 2001 prowadzi własną praktykę w Tuebingen. Autor licznych prac naukowych, publikacji w specjalistycznych czasopismach stomatologicznych, autorskich szkoleń dla lekarzy stomatologów prowadzonych w kraju i za granicą. W 2014 roku otrzymał nagrodę JDI Award za „Najlepszą pracę praktyczną” (Journal of Dental Implantology).

  dr Aleksander Maj

  dr n.med.

  Aleksander Maj

  

  dr n.med.

  Aleksander Maj

  Dr n. med. lek. dent. Aleksander Maj ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku. Od samego początku związany ze specjalistycznym centrum Medycznym Reden MAYO-DENT, którego w roku 2012 stał się współwłaścicielem.

  Wieloletnie zaangażowanie w endodoncję i klasyczną protetykę, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję.
  Autor wielu publikacji w czasopismach stomatologicznych. Dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego ułatwia porozumiewanie się na międzynarodowych kongresach i zagranicznych szkoleniach. Od 2008 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. W swoim dorobku ma liczne wystąpienia na zjazdach, szkoleniach i konferencjach.
  Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl oraz współtwórca Akademii Kompozytu i Akademii Implantu.

  W latach 2016/2017 wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją gdzie prowadził zajęcia kliniczne, przedkliniczne oraz wykłady dla studentów 4 i 5 roku studiów. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Interesuje się kitesurfingiem, fotografią i kolarstwem górskim.

  Dr Iván Malagón

  Dr

  Iván Malagón

  Dr

  Iván Malagón

  Ukończył studia stomatologii na uniwersytecie Universidad Complutense de Madrid w Madrycie w 2002 roku. Specjalista z ortodoncji, ortopedii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej i ortognatycznej. University of Southern Mississippi Institution. Aktywny członek SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia), SEDA (Sociedad Española de Alineadores), AAO (Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontycznego) oraz WFO (Światowej Federacji Ortodontów). Wyjątkowy dentysta wymieniony wśród 40 najważniejszych lekarzy w “Excellence of Medicine in Spain” [Doskonałości Medycyny w Hiszpanii], wydawanej przez Last Word Publishers. Nagroda Top Doctors Award – 2019. Wyjątkowy ortodonta należący do osób najczęściej polecanych przez lekarzy i pacjentów. Dyrektor “Universitary Expert in ortodontics using clear aligners” [Eksperci Uniwersyteccy stosujący przeźroczyste alignery w ortodoncji], Uniwersytet Alfonsa X (Hiszpania). Dyrektor ortodontycznych kursów podyplomowych “Biomechanics with aligners Masterclass”, “Smart & Fast Ortodontics with aligners not only for ortodontist” i “Compiterized Smile Architecture Masterclass”. Współdyrektor programu podyplomowego z ortodoncji “Clear Ortho International Program – COIP”. Współprowadzący dyrektor programu “Clinical Master in Digital Ortodontics with aligner technologies”. Vellini Institute, São Paulo (Brazyila). Członek Komitetu Naukowego DSD (DSD Masters), specjalista z DSD/ortodoncja. Zespół doradców oraz konsultant międzynarodowy firmy Ormco. Ormco, Invisalign, Propel, Acceledent, Carestream, etc. – “Clinical Speaker” & Key Opinion Leader /KOL/ (prelegent kliniczny i kluczowy opiniodawca) . Członek “Advantage Elite Club”,Invisalign European Scientific Board [Europejskej Rady Naukowej Invisalign]. “Invisalign Diamond Doctor” najwyższa kategoria. Wyjątkowy specjalista w Hiszpanii odznaczenie w kategorii” Invisalign Diamond Doctor” w ramach 9 edycji (2.2012-2.2020) – międzynarodowa nagroda przyznawana przez Align Technology (Invisalign). Ponad 3.000 przypadków przeleczonych wyłącznie z użyciem alignerów (Invisalign i Spark).

  dr Mahmoud Manssour

  dr

  Mahmoud Manssour

  dr

  Mahmoud Manssour

  Ortopeda, Traumatolog, Akupunkturzysta

  Od 30 lat zawodowo zajmuje się leczeniem bólu. Wykonałem już około 4.600 operacji z zakresu traumatologii i ortopedii oraz ponad 18.000 zabiegów akupunktury. Na co dzień stosuję metodę akupunktury dystalnej w szczególności w przypadkach dysfunkcji mięśniowo-powięziowych, bóli stawowych, oraz stanów zapalnych. Metoda dystalna świetnie sprawdza się w dolegliwościach trudnych do leczenia lokalnego. Silne efekty przeciwbólowe oraz rozluźniające poszczególne partie mięśniowe daje również mocne efekty również w przypadku okluzji. Możliwość rozluźnienie mięśni aparatu żucia jest bardzo korzystne w procesie leczenia pacjentów chorujących na dolegliwości w obszarze twarzoczaszki.

  Prowadzi prywatną praktykę lekarską i akupunkturową w Katowicach .

  Dr Ivo Marek

  Dr

  Ivo Marek

  Dr

  Ivo Marek

  Dr Ivo Marek w 1990 roku ukończył stomatologię na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. W 1999 roku ukończył trzyletni program szkoleniowy w zakresie ortodoncji, a w 2007 roku ukończył studia podyplomowe z ortodoncji na Oddziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie uzyskał stopień doktora. Dr Marek prowadzi Prywatną Klinikę Stomatologiczną w Brzecławiu, gdzie koncentruje się na interdyscyplinarnej opiece stomatologicznej. Przede wszystkim stawia na współpracę ortodontów z periodontologami i implantologami. Jako pierwszy stomatolog w Czechach współpracował z firmą Invisalign. 
Dr Marek pracuje jako adiunkt na Oddziale Ortodontycznym Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu na studiach magisterskich i podyplomowych. Ponadto jest nauczycielem w niepełnym wymiarze godzin na Wydziale Ortodontycznym Wydziału Lekarskiego w Brnie oraz na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze. Opublikował ponad 55 artykułów i wygłosił ponad 220 wykładów w Czechach i za granicą (Polska, USA, Tajwan, Singapur, Holandia, Anglia, Słowacja, Włochy, Bułgaria, Polska, Estonia, Australia itd.). 
Dr Marek jest wiceprezesem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Światowego Towarzystwa Ortodontycznego jak również członkiem Europejskiego Towarzystwa Alignerowego. W 2007 roku został mianowany Honorowym Członkiem Klubu Implantologicznego Republiki Czeskiej za partnerstwo między dziedzinami ortodoncji i implantologii. Ponadto jest członkiem rady redakcyjnej i recenzentem czasopisma „Ortodoncie” (Ortodoncja) oraz The Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics i Journal of Aligner Orthodontics. Jest członkiem komisji akredytacyjnej Ministerstwa Zdrowia i przedstawicielem Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego w EFOSA, a od 2016 roku jest Ambasadorem AAO i członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

  Dr Siegfried Marquardt

  Dr

  Siegfried Marquardt

  Dr

  Siegfried Marquardt

  Dr Siegfried Marquardt ukończył Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Przez dwa lata był asystentem profesora Petera Fuchsa w Monachium i uczęszczał na studia podyplomowe w Turku (Finlandia), Bostonie i Houston (USA). Od 20 lat pracuje w prywatnej praktyce w Tegernsee w Niemczech specjalizując się w implantologii, perioprotetyce oraz stomatologii estetycznej i czynnościowej. Dr Marquardt jest założycielem oraz dyrektorem generalnym firmy Z.a.T. Fortbildungs GmbH, która organizuje i promuje międzynarodowe sympozja i kursy praktyczne z zakresu stomatologii. W 2001 roku jako pierwszy w Niemczech, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu stomatologii estetycznej nadany mu przez Niemiecką Akademię Stomatologii Estetycznej (DGÄZ) oraz certyfikat ukończenia kursów implantologicznych od EDA (European Dental Association, BDIZ-EDI). Dr Marquardt jest międzynarodowym wykładowcą i publikuje artykuły z zakresu stomatologii estetycznej i czynnościowej oraz implantologii. Jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz wielu innych, niemieckich i międzynarodowych stowarzyszeń specjalistycznych. Pełni funkcję profesora na Niemieckiej Akademii Praktyki i Nauki (DGZMK, AWP), oraz wykładowcy w ramach podyplomowego programu “Masters” dla DGZMK/ DGÄZ/APW. Dr Marquard był wiceprezydentem Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej w latach 2001-2015, prowadził międzynarodową konferencję IFED w 2013 roku w Monachium oraz 11. Międzynarodową Konferencję Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej „Ameryka spotyka Europę” w 2016 roku. Dr Marquardt jest też członkiem Seattle Study Club (SSC; USA) i założycielem oraz dyrektorem SSC Tegernsee.

  Dr Domingo Salwador Martin

  Dr

  Domingo Salwador Martin

  Dr

  Domingo Salwador Martin

  B.A. — Uniwersytet Południowej Kalifornii Lek. med. — Uniwersytet w Bilbao Lek. stom. — Uniwersytet w Bilbao Tytuł ‘Master’ w dziedzinie Ortodoncji — Uniwersytet w Walencji Dyplom Okluzji Funkcjonalnej – Roth Williams Center 1991–1993 Dyplom Fundacji Stomatologii Bioestetycznej 2004–2006 Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Angle’a Nagroda Juana Carola za najlepszą prezentację na S.E.D.O.(Hiszpańskie Towarzystwo Ortodontyczne) w roku 1991. Przewodniczący Spotkania S.E.D.O. (Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodontycznego) w 2000 roku w San Sebastián. Dyplomate Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EBO) w 2008. Przewodniczący Roth-Williams Center for Functional Occlusion – na Hiszpanię i Portugalię. Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Ortodontycznego Rotha-Williamsa. Profesor wizytujący – Międzynarodowy Uniwersytet Katalońskim – Barcelona, Zakład Ortodoncji Profesor wizytujący — Universidad Complutense de Madrid – Zakład Periodontologii Dr Martín prowadził kursy i konferencje w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, Niemczech, Rosji, Chinach, Anglii, Austrii, Izraelu, Chile, Argentynie, Meksyku, Urugwaju, Indiach, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaje), Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi w San Sebastian w Hiszpanii praktykę prywatną skupiającą się na ortodoncji.

  dr n. med Karolina Mazurek

  dr n. med

  Karolina Mazurek

  dr n. med

  Karolina Mazurek

  Specjalistka w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Uzupełnia wiedzę stomatologów i uzębienie swoich pacjentów. Od początku pracy zawodowej zainteresowana estetycznymi uzupełnieniami ceramicznymi i materiałami stosowanymi w kompleksowej rekonstrukcji twardych tkanek zębów.

  Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek”. W latach 2007-2016 wykładowczyni w Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM. Obecnie jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, zajmującego się leczeniem stomatologicznym pacjentów z wadami zgryzu i zaburzeniami pracy układu stomatognatycznego.

  Uczy stomatologów na każdym poziomie zaawansowania. Prowadzi wykłady o: estetycznych uzupełnieniach ceramicznych i materiałach stosowanych w rekonstrukcji twardych tkanek zębów, metodach rehabilitacji implantoprotetycznej, okluzji i pracy układu stomatogantycznego. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami klinicznymi, zdobytymi w kraju i za granicą, podczas zajęć warsztatowych — od praktyka dla praktyków.

  Dr Mauro Merli

  Dr

  Mauro Merli

  Dr

  Mauro Merli

  Dr Mauro Merli ukończył w 1986 roku z wyróżnieniem (cum laude) studia z zakresu medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Bolonii, a w 1989 roku ukończył również z wyróżnieniem specjalizację z zakresu stomatologii. Jest profesorem wizytującym na Università Politecnica della Marche, autorem pracy Implant Therapy: The Integrated Treatment Plan(Leczenie Implantologiczne: Zintegrowany Plan Leczenia), a także licznych artykułów naukowych. Jest wykładowcą na wielu konferencjach i kursach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Dr Merli prowadzi wraz z bratem Aldo i siostrą Monica prywatną praktykę stomatologiczną założoną przez ich ojca Mario, która specjalizuje się w interdyscyplinarnym leczeniu trudnych przypadków klinicznych.

  Dr Simonetta Meul

  Dr

  Simonetta Meul

  

  Dr

  Simonetta Meuli

  Dyplom lekarza stomatologii Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1994. Specjalizacja z ortodoncji Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1998. Stypendium, Klinika Stomatologii, Szpital Dziecięcy Bambin Gesu w Rzymie, 1999. Drugi fakultet z Architektonicznych technik restauratorskich i rewitalizacji miejskiej, Uniwersytet Rzymski La Sapienza, Wydział Architektury, Valle Giulia, Rzym 2005, z publikacją pracy dyplomowej. Stanowisko Adjunct Professor, Zakład Ortodontycznego Kształcenia Specjalistycznego Universita Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie, 1999. Nagroda za najlepszą pracę: „Age juvenile/adolescent: effects on growth mandibular functional appliances”, XV Krajowa Konferencja SIDO, Florencja, 1998. Kurs Ortodoncji Lingwalnej, Dr Fillion, Paryż, 1999. Nagroda za artykuł: „The craniofacial architectural evolution in unilateral cleft lip and palate subjects: a longitudinal study”, European Federation of Orthodontics (FEO), Sofia, Bułgaria, 2002. Nagroda I – Sesja Plakatowa Ortodoncja 2 „Adapting types rotational second Petrovic patients Italians” , X Kongres Krajowy Akademickiej Rady Stomatologii, Rzym, 2003. Członek zwyczajny SIDO, XVII Kongres Międzynarodowy SIDO, Rimini, 2003. Nagroda im. Rossana Alessio za opis przypadku w technice Tweed-Merrifield na Sesji Prezentacji Modeli, XVII Kongres Międzynarodowy SIDO, Rimini, 2003. The Tweed Course, „Differential diagnosis, directional force systems, edgewise mechanic-therapy”, Tucson, Arizona, USA, 2005. Certyfikacja Invisalign, Align Technology, Mediolan 2005. Gnatologia Teoretyczna i Praktyczna, Molina i Magnano, AIROP, Rzym, 2006. Certyfikacja „Rhinoceros” (projektowanie 3D), Prometheus Education Center, Synergia srl. Rzym, 2007. Liczne publikacje i udział w wielu kongresach. Współautorka książki „La fontana dell’Acqua Acetosa – La storia, il restauro e il nuovo parco” [Fontanna Acqua Acetosa, jej historia, restauracja i nowy park], p. red. Cardilli i Fagiolo, Silvana Editoriale, Mediolan, 2010.? Europejska wykładowczyni i konsultantka Invisalign od 2013 r.

  Dr Federico Migliori

  Dr

  Federico Migliori

  Dr

  Federico Migliori

  Dr Federico Migliori jest wykładowcą kontraktowym na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Florenckiego. Od 2015 r. jest prelegentem klinicznym oraz członkiem European Advisory Board for Align Technology (Europejskiego Organu Doradczego ds. Technologii Alignerów). Dr Migliori zastosował alignery u ponad 1000 pacjentów. Przemawia na forach międzynarodowych i jest autorem wielu publikacji naukowych. Przeprowadził ponad 100 kursów Invisalign Certification w Europie i na Bliskim Wschodzie i zabierał głos podczas wielu europejskich szczytów i kongresów. Członek założyciel i sekretarz Italian Society of Dental Sleep Medicine. Jego życie zawodowe toczy się we Włoszech, gdzie poświęca uwagę leczeniu z użyciem przezroczystych nakładek, nowym technologiom cyfrowym oraz zaburzeniom oddychania podczas snu.

  Dr Susana Palma

  Dr

  Susana Palma

  Dr

  Susana Palma

  2022 Autor of multiples articles at international magazines and author of several white papers published by align technology. Invisalign Provider APEX 1% Diamond II doctors since 2015 with more than 1800 cases treated with Invisalign technique. Professor at the postgraduate degree in Orthodontics at Salamanca University in Spain. Active member of SEDO belonging to the WFO, SEDA, AESOR and Invisalign global group in EMEA. Specialist in Neuro-Occlusal Rehabilitation (RNO) and Respiratory Masticatory Rehabilitation (RMR) Guest lecturer at Universities Egaz Mouniz Lisbon / Tor Vergara Rome / Seville. International speaker of Invisalign from 2016. Co-author of the book "Aligner Techniques in Orthodontics" translated into four languages. (English, Spanish, Turkish and Chinese) 2017 Second European Invisalign Peer Award 2015 First international Invisalign Peer Award. 2009 – 2011 Master's degree in lingual orthodontics from the University of Valencia. 2007 – 2009 Master Damon system and master in Orthodontics and Orthognathic surgery by University International of Cataluña UIC. 2003 – 2007 Honorific professor at Complutense University Spain at the Ortho postgraduate degree in Orthodontics. 1999 – 2002 Postgraduate degree and PhD in Orthodontics and Orthopaedics at University Complutense in Madrid Spain Invisalign provider since 2001 1998 – 1999 Theoretical course in Orthodontics at the University of Southern Mississippi. 1993 – 1998 Degree in dentistry from the University of Granada.

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

  prof. dr hab. n. med.

  Małgorzata Dorota Pietruska

  prof. dr hab. n. med.

  Małgorzata Dorota Pietruska

  W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontolgii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach głównie za granicą. Jest autorką ponad 130 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia". Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

  prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

  prof. dr hab. n. med

  Jan Pietruski

  prof. dr hab. n. med

  Jan Pietruski

  Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt "Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą". W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt "Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych". Pod koniec 2019 r. prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski uzyskał stopień profesora.

  Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Obecnie również jest studentem Kois Centrer, Seattle, USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r. i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia".

  Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac drukowanych w Protetyce Stomatologicznej i Czasopiśmie Stomatologicznym oraz trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny lauret prestiżowej nagrody Tytani Implantolgii.

  Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki.

  Jest członkiem założycielem i v-ce prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry i wchodzi w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.

  dr n. med. Dominik Piskorski

  dr n. med.

  Dominik Piskorski

  dr n. med.

  Dominik Piskorski

  Droga zawodowa:

  • Staż podyplomowy w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1998-1999.
  • Studia Doktoranckie w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1999-2002.
  • Uzyskanie akredytacji na specjalizację z ortodoncji - 2002 r.
  • Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu Doktora Nauk Medycznych z najwyższym wyróżnieniem (summa cum laude) - 2002 r.
  • Otwarcie praktyki prywatnej w Zakopanem - 2003 r.
  • Uzyskanie tytułu specjalisty ortodonty - 2006 r.

  Publikacje

  • Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią - doświadczenia własne.[Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion].Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie 2005 nr 9 s. 35-43 il. tab. Bibliogr.
  • Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią - doświadczenia własne. Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion. Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Czas. Stom. 2004 t. 57 nr 11 s. 737-745 il. tab. bibliogr. streszcz. Summ.
  • Leczenie ortodontyczne pacjentów z prognacją żuchwy - doświadczenia własne. Orthodontic treatment of patients with mandibular prognathism - own experience. I[zabella] Doniec-Zawidzka, H[anna] Bielawska, R[obert] Kowalczyk, D[ominik] Piskorski. Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy. 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Lublin 25-28.09.2003. [B. m., 2003] s. 60-61.
  • Leczenie ortodontyczno-protetyczne pacjentki dorosłej - opis przypadku. Orthodontic-prosthetic treatment od adult patient - case report. D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 68.
  • Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego za pomocą wskaźnika PAR (Peer Assessment Rating Index). Efficacy of orthodontic treatment according to the Peer Assessment Rating Index. Dominik Piskorski. Ann. Acad. Med. Stetin. 2003 t. 49 s. 335-351 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  • Skuteczność leczenia ortodontycznego w Zakładzie Ortodoncji PAM w Szczecinie w porównaniu z wynikami uzyskanymi w ośrodkach zagranicznych. [Effectiveness of orthodontic treatment at Department of Orthodontics PAM in Szczecin comparing to results obtained in foreign clinical centres]. D[ominik] Piskorski. XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Warszawa 20-22 marca 2003 r. [Warszawa, 2003] s. 54.
  • Sposób postępowania ortodontycznego u pacjentów z progenią. Orthodontic treatment in patients with mandibular prognathism. I[zabella] Doniec-Zawidzka, H[anna] Bielawska, Robert Kowalczyk, D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 29-30.
  • Wskaźnik PAR - praktyczna metoda oceny skuteczności leczenia ortodontycznego. PAR index - an effective method of assessment of orthodontic treatment. D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 52.
  • Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego pacjentów Zakładu Ortodoncji PAM w Szczecinie. Evaluation of effectiveness of orthodontic treatment in patients at the Department of Orthodontics of the PAM in Szczecin. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2002 R. 12 nr 12 s. 73-79 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  • Ocena skuteczności leczenia pacjentów z tyłozgryzem za pomocą aparatu Lehmana i aparatu stałego, przy użyciu wskaźnika PAR (Peer Assessment Rating Index). [PAR index for assessment of outcome in patients with distocclusion treated with Lehman's or fixed apparatus]. Dominik Piskorski, Hanna Bielawska. Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie 2001 nr 5 / 2002 nr 6 s. 49-53 tab. bibliogr. streszcz. summ.
  • Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia aparatami stałymi cienkołukowymi. PAR Index evaluation of effectiveness of treatment using thin wire arch fixed appliances. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2002 R. 12 nr 10 s. 28-30 il. tab. bibligr. streszcz. summ.
  • Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia pacjentów z tyłozgryzem za pomocą aparatu Lehmana i aparatu stałego. Dominik Piskorski, Hanna Bielawska. Mag. Stom. 2002 R. 12 nr 1 s. 14-16 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  • Wskaźnik PAR. [PAR Index]. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2001 R. 11 nr 2 s. 20-22 il. streszcz.
  • Wskaźniki zwarciowe. Część 1. [Occlusal indices. Part 1]. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2001 R. 11 nr 10 s. 20-21.
  • Wskaźniki zwarciowe. Część 2. [Occlusal indices. Part 2]. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2001 R. 11 nr 12 s. 54-56 bibliogr.
  • Zastosowanie zmodyfikowanej korony protetycznej w ramach wielospecjalistycznego leczenia dorosłych pacjentów. An application of modified crown in the multidisciplinary treatment of adult patients. Radosław Grygiel, Beata Rucińska-Grygiel, Dominik Piskorski. Czas. Stom. 1999 t. 52 nr 9 s. 622-628 il. bibliogr. streszcz. summ.
  • Wybrane pozytywne wskaźniki zdrowia oraz frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci przedszkolnych w Szczecinie. Some positive indicators of health and frequency and intensity of caries in preschool children in Szczecin. Dominik Piskorski, Aleksandra Głodek.Ann. Acad. Med. Stetin. 1998 supl. 46 s. 73-77 il. tab. bibliogr. XXX Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 19 listopada 1997. - Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Higieny i Epidemiologii, opiekun Koła - Halina Pilawska.
  • Ocena wybranych pozytywnych wskaźników zdrowia u dzieci przedszkolnych w Szczecinie. [The evaluation of chosen positive health indices in preschool children, in Szczecin]. J[akub] Gąsiorowski, H[alina] Pilawska, M[agdalena] Hajder-Leszczyńska, D[ominik] Piskorski. Współczesne potrzeby i możliwości pomiaru zdrowia. Krajowa Konferencja Naukowa, Warszawa 6-7 czerwca 1997. Materiały. Warszawa, 1997 s. 201-204 il. tab. bibliogr.
  • Ocena wybranych pozytywnych wskaźników zdrowia w wieku przedszkolnym. [The evaluation of chosen positive health indices in preschool children]. Jakub Gąsiorowski, Magdalena Hajder-Leszczyńska, Halina Pilawska, Dominik Piskorski.Współczesne potrzeby i możliwości pomiaru zdrowia. Krajowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 6-7 czerwca 1997 r. Streszczenia. Warszawa, 1997 [1] s. nlb.
  Dr David Raićković

  Dr

  David Raićković

  

  Dr

  David Raićković

  Specjalista ortodonta, wykładający w wielu krajach * Kierownik MSc Module w City of London Dental School, University of Bolton, UK * Invisalign Diamond Provider oraz wykładowca kliniczny * World Top 1% Invisalign Provider 2019 * Lider opinii (Key Opinion Leader) firmy GC Orthodontics oraz wykładowca kliniczny Doświadczenie: 2020 - nadal Associate Orthodontic Specialist w "Happy Kids Dental", "American Smile", Londyn 2020 - nadal Associate Orthodontic Specialist w "The Orthodontic Specialist", Amersham, Wlk. Brytania 2016 - 2020 Associate Orthodontic Specialist w "Poliklinika Identalia", Zagrzeb, Chorwacja 2012 - 2013 Apprentice (czeladnik) w Dr Yon H. Lai Orthodontic Clinic, New York, USA 2007 - nadal Właściciel "DR. DAVID digitalna ortodoncija", Split, Chorwacja Wykształcenie: 2016 Rezydentura z ortodoncji w KBC Zagrzeb, Chorwacja 2013 Rezydentura międzynarodowa z ortodoncji, New York University, New York, USA 2007 DMD, Wydział Stomatologiczny, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja Kształcenie ustawiczne: 2021 MOIP Congress, Ateny 2019 Kenji Ojima Aligner Master Course, Tokio 2019 Master COIP update, Madryt 2019 Spotkanie wykładowców GC Orthodontics, Leuven, Belgia 2018 Master COIP update, Madryt 2018 Invisalign i TADy, Porto, Portugalia 2018 GC Orthodontics, GET Congress, Budapeszt 2018 K&K Diamond Master Class, Bioaligner Institute, Madryt 2018 2nd European Aligner Symposium, Wenecja 2017 Master COIP update, Madryt 2017 Advanced Master COIP, Madryt 2017 1st European Aligner Symposium, Wiedeń 2017 Master COIP, Madryt 2016 EUMAA Invisalign Master Class, Bratysława 2013 The Greater New York Dental Meeting, New York, USA 2012 American Association of Orthodontics, Filadelfia, USA 2012 The Greater New York Dental Meeting, New York, USA Członkostwo towarzystw naukowych: New York University Alumni (NYU ALUMNI) Consortium for Translational Orthodontic Research (CTOR) American Association of Orthodontists (AAO) American Dental Association (ADA) European Aligner Society (EAS) Chorwackie Towarzystwo Ortodontów (HDO-HLZ)

  Dr Matteo Reverdito

  Dr

  Matteo Reverdito

  Dr

  Matteo Reverdito

  Absolwent Uniwersytetu w Turynie. W roku 1999 ukończył studia ze specjalizacją w ortodoncji. W 2002 roku odbył 2 letnie szkolenie wyższego stopnia – Master Invisalign na Uniwersytecie w Turynie. W roku 2012 pełnił funkcję profesora na Uniwersytecie w Varese na studiach podyplomowych ze specjalizacji w ortodoncji. W latach 2005-2014 był członkiem Rady d/s Stopni Naukowych na wydziale „Medycyna oraz terapie eksperymentalne” Uniwersytetu w Turynie. Wykładowca akademicki (Turyn 2005-06, L’Aquila 2019, Rzym 2020) oraz prelegent na kongresach międzynarodowych (SIDO – EAS – SEDA – SGAO/SSAO – AIG). Key Opinion Leader w zakresie Align Technology (2016), Biolux Research (2019) oraz Dental Monitoring (2021)

  Prof. Mariano Rocabado

  Prof.

  Mariano Rocabado

  Prof.

  Mariano Rocabado

  W latach 1984 - 1987 Rocabado (11- 12 - 13) wykazał, że 65.1 % dzieci leczonych ortodontycznie wykazuje objawy bólu głowy i utratę fizjologicznej krzywizny kręgosłupa z prostym kręgosłupem lub odwróconą krzywizną kręgosłupa. To może być powodem, dla którego u tak dużego odsetka dzieci w wieku od 8 do 12 lat obserwuje się utratę lordozy szyjnej oraz występowanie opisywanych objawów. Występowanie stanów z towarzyszącymi wieloczynnikowymi objawami u pacjentów z bólami głowy nie jest zależne od wieku. W późniejszym czasie Rocabado wykazał, że degeneracja kręgosłupa u pacjentów z takimi objawami wynosi 68% u pacjentów, którzy utracili fizjologiczną krzywiznę kręgosłupa i mają zaburzoną relacją potyliczno-szczytową.

  Dr Thomas Schindler

  Dr

  Thomas Schindler

  Dr

  Thomas Schindler

  Dr Thomas Schindler, Salzburg Austria  Jest absolwentem podyplomowych studiów Master of Science w dziedzinie diagnostyki czynnościowej oraz terapii dysfunkcji narządu żucia na uniwersytecie Donauuniversität w Krems (Austria). Jest on wykładowcą krajowym i zagranicznym, autorem licznych specjalistycznych publikacji, laureatem nagrody międzynarodowego konkursu z dziedziny implantoprotetyki czynnościowej i dysponuje ponad 20-lentim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie leczenia dysfunkcji narządu żucia.  1975-1981 studia medycyny ogólnej 1981-1985 praktyka medyczna 1 985-1987 kształcenie stomatologiczne 1987 - założenie prywatnej praktyki w Salzburgu 1989 -1991 kształcenie w dziedzinie implantologii w klinice Sophie-Hemmet Stockholm, Szwecja  1990-1992 kształcenie w dziedzinie periodontologii Dr. Wachtela, Westerburg, Austria 1990-1997 kształcenie w dziedzinie dysfunkcji narządu żucia Dr. Reusch, Westerburg / Dr. Slavicek, St. Pölten Austria 1998-2001 kształcenie w zakresie psychosomatyki Österreiche Ärztekammer Psychoterapeutische Medizin (Austriacka Izba Lekarska Medycyny Psychoterapeutycznej) 2001-2002 hipnoza w stomatologii Österreiche Ärztekammer Psychoterapeutische Medizin. (Austriacka Izba Lekarska Medycyny Psychoterapeutycznej)  2003 prowadzenie kursów z coachingu i supervisingu (Milton Erickson Institut für klinische Hypnose und Kurzpsychotherapie) (Instytut Hipnozy klinicznej i Krótkotrwałej Psychoterapii) 2004-2006 (Donauuniversität, Krems) Master of Science pod kierunkiem prof. Rudolfa  Slavicka. 2004 – 2010 wykładowca spotkań prof. Rudolfa Slavicka „Sommer School” w zakresie dysfunkcji narządu żucia  2009 – wykładowca kursów w Polsce z zakresu zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz stomatologii interdyscyplinarnej AAGIP (Advanced Academy for Gnathology and Implant Prosthetics) 

  Prof. Anton Sculean

  Prof.

  Anton Sculean

  prof.

  Anton Sculean

  Prof. Anton Sculean jest kierownikiem Katedry Periodontologii na Uniwersyteciew Bern w Szwajcarii. Ukończył studia na Uniwersytecie Semmelweis w Budapeszcie na Węgrzech.

  Otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie w Munster, Niemcy w 1994 roku i Master of Science (MS) z periodontologii w Dental Royal College, University of Aarhus w Danii w 1997 roku.

  Jest laureatem wielu nagród naukowych, autorem ponad 150 publikacji oraz członkiem redakcji Journal of Clinical Periodontology.

  Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują tematykę chorób przyzębia, gojenie się ran, terapię regeneracyjną, antybiotykoterapię oraz zabiegi laserowe. Jest doskonałym praktykiem i wykładowcą. Wygłosił ponad 200 wykładów na kongresach i spotkaniach międzynarodowych.

  Dr Wolf Dieter Seeher

  Dr

  Wolf Dieter Seeher

  Dr

  Wolf Dieter Seeher

  1974-1979 studia Stomatologii na Uniwersytecie w Monachium.  1979 ukończenie stomatologii na Uniwersytecie w Monachium.  1980 doktorat w dziedzinie stomatologii.  Od1982 prywatna praktyka w Monachium. 1985 członek AES. Specjalista diagnostyki i terapii funkcjonalnej (DGFDT). Specjalista stomatologii odtwórczej, estetycznej oraz funkcjonalnej (EDA). Od 1985 wykładowca na wielu narodowych i międzynarodowych kursach i kongresach z zakresu terapii funkcjonalnej, periodontologii oraz protetyki opartej na implantach (łącznie około 4.000 uczestników kursów). Przez ponad 30 lat konsultant stomatologiczny w firmie SAM. Członek kilku towarzystw naukowych. 1999 – 2007 vice prezydent Niemieckiej Akademii Diagnostyki i Terapii Funkcjonalnej (DGFDT). Członek ICD oraz “Neue Gruppe”. 2005 założyciel firmy “Connectomed GmbH” oraz pomysłodawca “Connectodent”, jedynego w Europie oprogramowania do przechowywania dokumentacji medycznej i komunikacji. 2017 stworzenie przeznaczonego do celów edukacyjnych oprogramowania “Dyna-Sim-Axis”.

  Dr Michael Solomonov

  Dr

  Michael Solomonov

  

  Dr

  Michael Solomonov

  Edukacja
  •          1999 - 2002: Podyplomowe studia z zakresu endodoncji, Uniwersytet Hebrajski (Hadassah), Jerozolima
  •          1991 - 1994: D.M.D., Szkoła Medyczna Maurice and Gabriella Goldschleger School of Dental Medicine, Uniwersytet w Tel Awiwie
  •          1987 - 1990: Wyższa Szkoła Lekarsko-dentystyczna, Leningrad Medical Institute – program lekarsko-dentystyczny.
  Certyfikaty, licencje
  •          2003 Certyfikat Endodoncji przyznany przez radę naukową, tytuł specjalisty w zakresie endodoncji przyznany przez Ministerstwo Zdrowia ( Izrael. Rada endodoncji)
  •          1994 tytuł lekarza dentysty
  Działalność dydaktyczna
  •          2011 - obecnie: dyrektor, program podyplomowy, Katedra Endodoncji, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, IDF, Izrael
  •          2003 - 2010: profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Hebrajski, Wyższa Szkoła Lekarsko-dentystyczna, Katedra Endodoncji, Jerozolima, Izrael
  Doświadczenie zawodowe
  •          1999 - obecnie: praktyka prywatna ograniczona do endodoncji (Izrael, Tel-Awiw) Endodontic Medical Center Dr Solomonov
  •          2005 - 2009: kierownik oddziału endodontycznego w German Dental Center (Moskwa)
  •          1997 - 1999: ogólna praktyka stomatologiczna
  •          1994 - 1997: praktyka stomatologiczna Siłach Zbrojnych Izraela
  Członkostwo w Stowarzyszeniach:
  •          od 1997 Izraelskie Towarzystwo Endodontyczne;
  •          od 1997 Europejskie Stowarzyszenie Endodontyczne (ESE);
  •          od 1998 Izraelskie Towarzystwo Stomatologiczne;
  •          od 2010 Amerykańskie Towarzystwo Endodontyczne (AAE).

  TD Nico Squicciarini

  TD

  Nico Squicciarini

  TD

  Nico Squicciarini

  Nico Squicciarini was born in Gravina in Puglia, Italy. In 2010 he graduated from high school I.P.S.I.A. L. Santarella in Bari. Since 2010 to 2015 he was working in a dental lab in his hometown. From 2016 to 2018 was working for Dentaltechnik Christ & Hein GmbH in Bad Wörishofen, Germany, where he has been mentored by Sascha Hein. Then he moved to Gdańsk, Poland, where he is currently working with Dr. Krzysztof Chmielewski.

  dr Luca de Stavola

  dr

  Luca de Stavola

  dr

  Luca de Stavola

  Luca de Stavola ukończył studia stomatologiczne na Uniwersytecie Padewskim we Włoszech w 2001. Następnie odbył podyplomowy program w dziedzinie chirurgii jamy ustnej w Klinice Prof. Khoury’ego (Olsberg, Niemcy) w 2007. W tym samym roku zdobył wykształcenie w dziedzinie medycyny jamy ustnej i stomatologii implantologicznej na Uniwersytecie w Münsterze (Niemcy). Wybrany jako Prezes Włoskiej Akademii Osseointegracji na lata 2017-2018. Luca de Stavola prowadzi prywatną praktykę w Padwie i Treviso (Włochy). Współwynalazca koncepcji wspomaganego komputerowo pobierania kości (SafeCut) oraz opatentowanych cyfrowych procesów pracy. Prelegent podczas Kongresów Hiszpańskiego Stowarzyszenia Periodontologii w latach 2016, 2018, 2018 i 2022, Kongresów Europejskiego Stowarzyszenia Osseointegracji w latach 2017, 2019 i 2022 oraz EUROPERIO10 w 2022. Autor i współautor branżowych artykułów publikowanych w międzynarodowych czasopismach takich jak J. Oral and MaxilloFacial Implant (JOM) oraz J. Periodontics and Restorative Dentistry (PRD). Profesor wizytujący i wykładowca na Uniwersytecie Padewskim (Włochy) oraz Eastman Institute UCL (Londyn, Wielka Brytania). Współzałożyciel Akademii YOUR DENTAL FUTURE, zaawansowanego ośrodka szkoleniowego w Padwie oferującego programy z dziedziny augmentacji kości i stomatologii cyfrowej.

  dr Marius Steigmann

  dr

  Marius Steigmann

  dr

  Marius Steigmann

  Prowadzi praktykę prywatną w Neckargemünd (koło Heidelbergu) i we Frankfurcie/Niemcy, w której zajmuje się stomatologią estetyczną i implantologią.

  • Profesor kliniczny w Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Michigan.
  • Adiunkt na Uniwersytecie Bostońskim.
  • Adiunkt w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Pensylwania.
  • Honorowy profesor Uniwersytetu Karola Davili w Bukareszcie, gościnne wykłady jako starszy wykładowca.
  • Profesor wizytujący Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Segedyńskiego.
  • Profesor wizytujący Wydziału Implantologii w Timisoarze.
  • Dr. Steigmann prowadzi liczne wykłady i jest autorem wielu publikacji.
  • Członek kilku organizacji (np. DGOI, FIZ, BDIZ i ICOI).
  • Posiada dyplom ICOI i innych europejskich organizacji, w 2005 roku obronił z wyróżnieniem „Summa cum laude” doktorat na Uniwersytecie w Neumarkt.
  • Założyciel i Przewodniczący Rady Naukowej “Update Implantologie Heidelberg” w latach 2002-2012. Założyciel i Dyrektor „Instytutu Steigmanna”.

  „Dr Steigmann to jedyny w swoim rodzaju nauczyciel i lekarz. Posiada umiejętność przekazywania wiedzy potrzebnej w codziennej praktyce klinicznej w łatwy do zrozumienia sposób i jest uznanym liderem w dziedzinie estetycznej stomatologii odtwórczej. Nie przeocz możliwości uczenia się od tego mistrza pracy klinicznej”

  Team Atlanta - Maurice Salama, David Garber, Henry Salama

  BDS, DMSc Dania Tamimi

  BDS, DMSc

  Dania Tamimi

  BDS, DMSc

  Dania Tamimi

  Dr Dania Tamimi, BDS, DMSc: Dr Tamimi uzyskała dyplom lekarza stomatologa na Uniwersytecie Króla Sauda w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w 1999 roku. W 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (DMSc) oraz certyfikat stypendium w zakresie radiologii jamy ustnej i szczękowo-twarzowej. Posiada certyfikat Amerykańskiej Rady Radiologii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej (American Board of Oral and Maxillofacial Radiology, ABOMR). Jest recenzentem i członkiem rady redakcyjnej czasopism Oral Surgery, Oral Pathology, Oral Medicine i Oral Radiology (OOO), a także recenzentem czasopism AJO-DO, Angle Orthodontist, Dentomaxillofacial Radiology (DMFR) oraz Head and Neck Journals. Jest współautorką publikacji "Diagnostic Imaging, Oral and Maxillofacial", główną autorką publikacji "Specialty Imaging: Implanty stomatologiczne" oraz "Obrazowanie specjalistyczne: Temporomandibular joint". Jest członkiem między innymi American Society of Head and Neck Radiology, American College of Radiology oraz American Dental Association.
Obecnie prowadzi prywatną praktykę w zakresie radiologii jamy ustnej w Orlando na Florydzie.

  Dr n. med. Michał Tarnawski

  Dr n. med.

  Michał Tarnawski

  Dr n. med.

  Michał Tarnawski

  Członek EOS, PTO ( European Orthodontic Society, Polskie Towarzystwo Ortodontyczne) Prezes założyciel PAA (Polskiej Akademii Alignerowej)   Wykładowca Invisalign, autor i współautor cyklu publikacji i kursów ortodontycznych nt. obrazowania 3D w ortodoncji i technik leczenia aparatami stałymi, korektorami II klasy.   2002 Doktorat: Metoda tensorów w ocenie zmian twarzowej części czaszki u pacjentów z połowiczym niedorozwojem twarzy. 2000 Specjalizacja w dziedzienie ortodoncji  2009-2015 Specjalista wojewódzki w dziedzinie ortodoncji, woj. śląskie.

 Doradca kliniczny "Ortodoncji w praktyce"  Dzisiaj: prywatna praktyka od 1998, prowadzona z żoną Barbarą Tarnawską (spec. prot. stom.),  przekształcona w zespół lekarzy, składający się z trzech specjalistów ortodontów, specjalisty protetyka - TMD.  1994-2007 Asystent Zakładu Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej. 1994 Ukończenie Wydziału Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej. 1989 Matura, Finalista Olimpiady Fizycznej.

  Michał Urgacz

  Michał Urgacz

  Michał Urgacz

  Certyfikowany Technik Termografii Medycznej , Akupunkturzysta

  Od lat zajmuję się uwalnianiem pacjentów od dolegliwości bólowych. Miesięcznie aplikuje ponad 10.000 igieł akupunkturowych. 100% z nich jest aplikowanych dystalnie od leczonego obszaru. Rwa szyjno-barkowa, zespoły zamrożonego barku, bóle migrenowe, dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym zatok to tylko niektóre z jednostek chorobowych które z powodzeniem są leczone za pomocą tej metody. W swojej praktyce łącze stymulację akupunkturową z jedną z najnowszych metod obrazowania bólu, jaką jest termografia medyczna. Obrazowanie zmian termicznych zachodzących w obszarze dolegliwości, podczas zabiegu akupunktury w metodzie dystalnej dostarcza informacji o intensywności reakcji organizmu oraz skuteczności samego zabiegu. Mając takie informacje, widzę więcej i nakłuwam bardziej precyzyjnie. Nie ma tu miejsca na pomyłkę. Jeżeli metoda nakłuwania jest poprawna, wywoła efekt w ciele pacjenta w przeciągu kilku minut.”

  Na co dzień prowadzi ośrodek leczenia bólu Uwolnieni od Bólu.

  Hom-Lay Wang, DDS., MSD., Ph D.

  DDS., MSD., Ph D.

  Hom-Lay Wang

  DDS., MSD., Ph D.

  Hom-Lay Wang

  Endowed Collegiate Professor of Periodontics Professor and Director of Graduate Periodontics Diplomate and Former Director & Chair, American Board of Periodontology Vice President, Fellow and Former Board Director, Academy of Osseointegration  Speakers Introduction:  Professor and Director of Graduate Periodontics at the University of Michigan. Dr. Wang has co-editor two textbooks, published more than 50 book chapters/invited reviews and more than 720 scientific articles. Dr. Wang currently serves as a member of Task Force as Future Science Strategy for the American Academy of Periodontology (AAP), Nevins Teaching and Clinical Research Fellowship Selection Committee (AAPF), Secretary of the Academy of Osseointegration (AO). Dr. Wang is a Diplomate and a Former Chair and Director of the American Board of Periodontology, a Fellow of American College of Dentists as well as a Fellow and a Former Board of Director of AO, a Diplomate and Former President and Board Director of the ICOI, and former President of Midwest Society of Periodontology. He serves as an Associate Editor for The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Periodontology, International Journal of Oral Implantology, Founding Editorial board member for Clinical Advances in Periodontics, and Editorial Board member for the JP, JCP, COIR, IJPRD and many others. Dr. Wang is the recipient of many awards/honors including but are not limited to: AO Osseointegration Foundation Clinical Research Recipient (2016), AAP Outstanding Educator Award (2017), AAP Distinguished Scientist Award (2017), ADEA William J. Gies Annual Periodontology Award (2018), University  of  Michigan  Distinguished  Faculty Research Mentoring Award (2019) and AAP Master Clinician Award (2021) and AAP Clinical Research Award (2021). 

  Dr n. med. Beata Walawska

  Dr n. med.

  Beata Walawska

  Dr n. med.

  Beata Walawska

  praktykujący lekarz specjalista ortodonta, Sekretarz PTO, Członek Komisji Rewizyjnej EFOSA,  Członek McLaughlin Alumni Study Club, Członek PTS, EOS , AAO i WFO,  Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie. Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (UW) oraz Zdrowia Publicznego i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (WSEI).
Odbyła liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu stomatologii i ortodoncji, zarządzania w ochronie zdrowia oraz prawa medycznego.
Jako jedyna w Polsce i jedna z niewielu na świecie ukończyła dwuletni program szkoleniowy Dr McLaughlina w jego praktyce w San Diego (Two Year McLaughlin Program).
Autorka i współautorka prac i felietonów w dziedzinie stomatologii, ortodoncji oraz prawa medycznego. Tłumaczka i redaktorka książek z zakresu stomatologii i ortodoncji.  Wykładowca na sympozjach i szkoleniach dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych oraz asystentek i higienistek stomatologicznych. Prowadzi własną praktykę ortodontyczną Ortomix w Lublinie.

  dr n. med. Emilia Waszkiewicz

  dr n. med.

  Emilia Waszkiewicz

  dr n. med.

  Emilia Waszkiewicz

  Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku – dyplom 2002 rok.
  Po uzyskaniu dyplomu pracowała w specjalistycznej praktyce prywatnej i w szkolnictwie otwartym. Przez kolejne trzy lata prowadziła własny gabinet stomatologiczny. W trakcie pracy zawodowej odbywała liczne szkolenia i kursy pogłębiające wiedzę z dziedziny stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji, implantologii i endodoncji.

  Prowadzi badania naukowe nad zastosowaniem terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób przyzębia.

  dr Katarzyna Wiśniewska

  dr

  Katarzyna Wiśniewska

  dr

  Katarzyna Wiśniewska

  Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1993-1999. 1997 - egzamin specjalizacyjny z ortopedii szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymi i dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych kursów, szkoleń i sympozjów, w tym wysokospecjalistycznych kursów z zakresu chirurgii ortognatycznej (m.in. G. Williama Arnetta - Santa Barbara, US, Ca) i dwuletnim zaawansowanym kursie czynnościowej okluzji FACE (Functional And Cosmetic Excellence, Roth Williams International Society of Orthodontists) pod kierownictwem Dr Renato Cocconi i Dr Domingo Martin. Przewodnicząca FACE Poland. Aktywna członkini Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

  TD Zuzanna Wójciak

  TD

  Zuzanna Wójciak

  TD

  Zuzanna Wójciak

  Technik dentystyczny z 10 letnim stażem w wykonawstwie aparatów ortodontycznych. Momentem przełomowym w jej rozwoju zawodowym, było wejście w świat ortotropii do czego namówił ją dr n.med. Dominik Piskorski, ortodonta i propagator leczenia wczesnego w Polsce. Współpraca ta zaowocowała dalszym rozwojem techniki produkcji aparatów, które obecnie prezentują najwyższy światowy poziom. W swojej pracowni wraz z zespołem utalentowanych techników wykonuje 1000 aparatów typu bioblok miesięcznie.

  dr Frank Zastrow

  dr M.SC.

  Frank Zastrow

  dr M.SC.

  Frank Zastrow

  Specjalista w rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich w trudnych i złożonych przypadkach klinicznych.
  Dr Frank Zastrow jest doświadczonym chirurgiem stomatologicznym, byłym współpracownikiem klinicznym profesora dr. Fouada Khoury’ego w jego klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu w Niemczech. Dr Zastrow powadzi obecnie własną klinikę w Wiesloch w Niemczech.

  Prowadzi również wykłady z rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich na arenie międzynarodowej (www.frankzastrow.com) i jest założycielem grupy Facebookowej `Real Bone Builders` - będącej platformą wymiany informacji na temat Biologicznej Augmentacji Kości, czyli zabiegów regeneracyjnych z wykorzystaniem wyłącznie autogennych tkanek twardych i miękkich.

  Po ukończeniu studiów stomatologii na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech, dr Zastrow został pracownikiem naukowym oddziału chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej Uniwersytetu w Heidelbergu.

  (dyrektor medyczny: prof. dr J. Mühling). W 2008 roku ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej oraz obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu. W latach 2009-2012 pracował jako chirurg stomatologiczny w prywatnej klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu, w Niemczech (dyrektor medyczny: prof. dr F. Khoury), gdzie od 2011 roku sprawował funkcje starszego lekarza. W 2011 roku uzyskał tytuł Master M.Sc. z Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie w Münster, w Niemczech.

  dr n. med. Adam Ziemlewski

  dr n. med.

  Adam Ziemlewski

  dr n. med.

  Adam Ziemlewski

  Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
  Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, stypendysta Guy’s and St. Thomas’s Medical and Dental School w Londynie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Autor publikacji naukowych, wykładowca na kursach i kongresach z dziedziny implantologii stomatologicznej, chirurgii i sto¬matologii estetycznej w kraju i za granicą.

  Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

  Wraz z małżonką Magdaleną prowadzi Specjalistyczną Klinikę Stomatologiczną Impladent w Gdańsku. Klinika posiada akre¬dytację Ogólnopolskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej do prowadzenia szkoleń i uzyskiwania umiejętności medycznej w zakresie implantologii stomatologicznej.