Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Nasi wykładowcy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ Z:


dr n. med. Anna Bernaczyk

dr n. med.

Anna Bernaczyk

dr n. med.

Anna Bernaczyk

Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, dyplom - 2003 rok.
W roku 2009 obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena wpływu leczenia preparatem aprotyniny na przyzębie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia ”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk medycznych. W roku 2010 uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej. Po ukończeniu studiów swą wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach krajowych i zagranicznych. Odbywała praktyki zagraniczne, głównie w Niemczech i USA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego ,Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej działającej w strukturach Międzynarodowej Federacji IFED. W praktyce zajmuję się głównie leczeniem endodontycznym, odbudową estetyczną zębów metodami bezpośrednimi oraz leczeniem protetycznym i implantoprotetycznym. Jest też współautorem podręcznika "Endodoncja krok po kroku".

Christian Coachman CDT, DDS

Christian Coachman CDT, DDS

Christian Coachman CDT, DDS

Dr Christian Coachman uzyskał tytuł technika dentystycznego w 1995 oraz ukończył studia stomatologii na Uniwersytecie w São Paulo w Brazylii w 2002. Jest członkiem Brazylijskiej Akademii i Towarzystwa Stomatologii Estetycznej oraz Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (AAED). Brał udział w programie specjalizacyjnym z prac ceramicznych w centrum szkoleniowym Ceramoart Training Centre, w którym pracuje obecnie jako wykładowca. W 2004 dr Coachman został, z inicjatywy dr. Goldsteina, Garbera i Salamy z zespołu w Atlancie, wiodącym ceramikiem ich laboratorium, którą to funkcję sprawował przez ponad 4 lata. Współpracował z wieloma wybitnymi dentystami z całego świata, takimi jak: dr Van Dooren (Belgia), Gürel (Turcja), Fradeani (Włochy), Bichacho (Izrael), Ricci (Włochy) czy Calamita (Brazylia).

Obecnie jest koordynatorem naukowym strony e-learningowej www.identalclub.com i pracuje jako konsultant dla firm i podmiotów stomatologicznych opracowujących i wdrażających nowe produkty i koncepcje oraz wygłasza wykłady i publikuje na arenie międzynarodowej w dziedzinie stomatologii estetycznej, fotografii dentystycznej, rehabilitacji jamy ustnej, ceramiki dentystycznej i implantologii.

Ivan Ronald Huanca

Ivan Ronald Huanca

Ivan Ronald Huanca

 • Stomatolog i technik dentystyczny
 • Specjalizacja z protetyki w ośrodku APDC Jardim Paulista, Sao Paulo
 • Kurs ustawicznego kształcenia podyplomowego na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Północnej Karoliny, USA
 • Wykładowca na międzynarodowych kursach w Ameryce Południowej, USA, Europie i Japonii
 • Dyrektor Instytutu Edukacji IvanRonald dla stomatologów i techników dentystycznych
 • Dyrektor pracowni technicznej OPEN LAB
MARKUS HÜRZELER

MARKUS HÜRZELER

MARKUS HÜRZELER

Studia ukończył w 1984r. w Zurychu, stopień doktora otrzymał w 1986r. na tym samym Uniwersytecie; certyfikat Specjalisty Periodontologii zdobył w 1993r. (Swiss Society of Periodontology), stopień Docenta (Associate Professor) w 1996r. w Katedrze Protetyki Uniwersytetu Albert-Ludwigs we Freiburgu, w Niemczech, a certyfikat Specjalisty Protetyki w 1997r. (German Society of Prosthodontics).

Obecnie praktykuje w Monachium zajmując się głównie periodontologią oraz implantologią. Jest Adiunktem na Uniwersytecie Albert-Ludwigs we Freiburgu, w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz Adiunktem na Uniwersytecie Teksas w Houston.

Dr Hürzeler opublikował ponad 100 prac naukowych z zakresu implantologii, periodontologii oraz regeneracji tkanek; cyklicznie wykłada zarówno w kraju jak i za granicą. W pracy naukowej szczególnie interesują go zagadnienia natychmiastowego obciążania implantu, regeneracja tkanek przy użyciu czynników wzrostu oraz terapia zmian patologicznych wokół implantów.

John C. Kois, DMD, MSD

John C. Kois, DMD, MSD

John C. Kois, DMD, MSD

Uzyskał tytuł lekarza dentysty (D.M.D.) na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Pensylwanii oraz Certyfikat Specjalizacji z Protetyki Periodontologicznej wraz z tytułem Master of Science in Dentistry (M.S.D.) na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Waszyngtonie. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Tacomie i Seattle zajmującą się wyłącznie protetyką oraz jest afiliowanym profesorem programu stomatologii odtwórczej przeznaczonego dla studentów stomatologii na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Dr Kois prowadzi wykłady w Stanach Zjednoczonych oraz poza ich granicami, jest recenzentem w wielu czasopismach oraz współredaktorem czasopisma The Compendium of Continuing Education in Dentistry.

Dr Kois jest laureatem nagrody Saul Schluger Memorial Award za Doskonałość Kliniczną w Diagnozowaniu i Planowaniu Leczenia, którą otrzymał w 2002 roku. Uzyskał również Wyróżnienie za Całokształt Osiągnięć od Światowego Kongresu Stomatologii Minimalnie Inwazyjnej (World Congress of Minimally Invasive Dentistry) oraz Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (American Academy of Cosmetic Dentistry). Jest byłym prezydentem zarówno Amerykańskiej Akademii Stomatologii Odtwórczej (American Academy of Restorative Dentistry) jak i Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (American Academy of Esthetic Dentistry) oraz członkiem wielu organizacji specjalistycznych. Ponadto stale współpracuje ze stomatologami odtwórczymi w Kois Center, będącym ośrodkiem szkoleniowo-klinicznym.

John C. Kois, DMD, MSD

dr

Pascal Magne

dr

Pascal Magne

DMD, MSc, PhD; tytuł: Dyrektor ds. Stomatologii Estetycznej; Katedra Stomatologii Estetycznej Fundacji Dona i Sybili Harringtonów, ukończył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie w Genewie w Szwajcarii w 1989, zdobywając tytuł lekarza stomatologii. Tytuł doktora uczelnianego uzyskał w 1992, a w 2002 otrzymał stopień naukowy PhD.
W okresie 1989–1997 odbywa szkolenie podyplomowe w zakresie stałych prac protetycznych i okluzji, stomatologii zabiegowej i endodoncji, a jednocześnie pracuje jako wykładowca na tym samym uniwersytecie. W latach 1997–1999 zatrudniony jako wizytujący profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Minnesocie – Centrum Badania Biomateriałów i Biomechaniki na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Minnesocie. Po ukończeniu dwuletniego okresu prac badawczych dr Magne powrócił na Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Genewie i objął pozycję starszego wykładowcy na Oddziale Protez Stałych i Okluzji, którą pełnił do momentu wyjazdu na Wydział Stomatologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w lutym 2004.

Jest laureatem licznych nagród Szwajcarskiej Fundacji Naukowej i Szwajcarskiej Fundacji Grantów Medyczno-Biologicznych oraz otrzymał Nagrodę Młodego Badacza 2002 od Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Stomatologicznych.

Jest też autorem licznych artykułów klinicznych oraz badawczych poświęconych kwestiom estetyki i stomatologii adhezyjnej oraz znanym międzynarodowym wykładowcą w tych zakresach tematycznych. Dr Magne jest ponadto autorem książki Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition – A Biomimetic Approach, która została przetłumaczona na jedenaście języków i jest uważana za jedną z najważniejszych pozycji w dziedzinie stomatologii adhezyjnej i estetycznej.

dr Aleksander Maj

dr n.med.

Aleksander Majdr n.med.

Aleksander Maj

Dr n. med. lek. dent. Aleksander Maj ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku. Od samego początku związany ze specjalistycznym centrum Medycznym Reden MAYO-DENT, którego w roku 2012 stał się współwłaścicielem.

Wieloletnie zaangażowanie w endodoncję i klasyczną protetykę, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję.
Autor wielu publikacji w czasopismach stomatologicznych. Dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego ułatwia porozumiewanie się na międzynarodowych kongresach i zagranicznych szkoleniach. Od 2008 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. W swoim dorobku ma liczne wystąpienia na zjazdach, szkoleniach i konferencjach.
Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl oraz współtwórca Akademii Kompozytu i Akademii Implantu.

W latach 2016/2017 wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją gdzie prowadził zajęcia kliniczne, przedkliniczne oraz wykłady dla studentów 4 i 5 roku studiów. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Interesuje się kitesurfingiem, fotografią i kolarstwem górskim.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Dorota Pietruska

prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Dorota Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontolgii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach głównie za granicą. Jest autorką ponad 130 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia". Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

prof. dr hab. n. med

Jan Pietruski

prof. dr hab. n. med

Jan Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt "Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą". W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt "Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych". Pod koniec 2019 r. prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski uzyskał stopień profesora.

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Obecnie również jest studentem Kois Centrer, Seattle, USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r. i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia".

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac drukowanych w Protetyce Stomatologicznej i Czasopiśmie Stomatologicznym oraz trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny lauret prestiżowej nagrody Tytani Implantolgii.

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki.

Jest członkiem założycielem i v-ce prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry i wchodzi w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.

dr n. med. Dominik Piskorski

dr n. med.

Dominik Piskorski

dr n. med.

Dominik Piskorski

Droga zawodowa:

 • Staż podyplomowy w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1998-1999.
 • Studia Doktoranckie w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1999-2002.
 • Uzyskanie akredytacji na specjalizację z ortodoncji - 2002 r.
 • Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu Doktora Nauk Medycznych z najwyższym wyróżnieniem (summa cum laude) - 2002 r.
 • Otwarcie praktyki prywatnej w Zakopanem - 2003 r.
 • Uzyskanie tytułu specjalisty ortodonty - 2006 r.

Publikacje

 • Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią - doświadczenia własne.[Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion].Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie 2005 nr 9 s. 35-43 il. tab. Bibliogr.
 • Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z progenią - doświadczenia własne. Orthodontic and surgical treatment of patients with mesiocclusion. Izabella Doniec-Zawidzka, Hanna Bielawska, Robert Kowalczyk, Dominik Piskorski. Czas. Stom. 2004 t. 57 nr 11 s. 737-745 il. tab. bibliogr. streszcz. Summ.
 • Leczenie ortodontyczne pacjentów z prognacją żuchwy - doświadczenia własne. Orthodontic treatment of patients with mandibular prognathism - own experience. I[zabella] Doniec-Zawidzka, H[anna] Bielawska, R[obert] Kowalczyk, D[ominik] Piskorski. Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy. 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Lublin 25-28.09.2003. [B. m., 2003] s. 60-61.
 • Leczenie ortodontyczno-protetyczne pacjentki dorosłej - opis przypadku. Orthodontic-prosthetic treatment od adult patient - case report. D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 68.
 • Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego za pomocą wskaźnika PAR (Peer Assessment Rating Index). Efficacy of orthodontic treatment according to the Peer Assessment Rating Index. Dominik Piskorski. Ann. Acad. Med. Stetin. 2003 t. 49 s. 335-351 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 • Skuteczność leczenia ortodontycznego w Zakładzie Ortodoncji PAM w Szczecinie w porównaniu z wynikami uzyskanymi w ośrodkach zagranicznych. [Effectiveness of orthodontic treatment at Department of Orthodontics PAM in Szczecin comparing to results obtained in foreign clinical centres]. D[ominik] Piskorski. XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Warszawa 20-22 marca 2003 r. [Warszawa, 2003] s. 54.
 • Sposób postępowania ortodontycznego u pacjentów z progenią. Orthodontic treatment in patients with mandibular prognathism. I[zabella] Doniec-Zawidzka, H[anna] Bielawska, Robert Kowalczyk, D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 29-30.
 • Wskaźnik PAR - praktyczna metoda oceny skuteczności leczenia ortodontycznego. PAR index - an effective method of assessment of orthodontic treatment. D[ominik] Piskorski. Jubileusz 50-lecia Katedry Ortodoncji PAM oraz Koła Sekcji Ortodontycznej PTS [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego] w Szczecinie 1953-2003, Szczecin 19-20 września 2003. Szczecin, 2003 s. 52.
 • Ocena skuteczności leczenia ortodontycznego pacjentów Zakładu Ortodoncji PAM w Szczecinie. Evaluation of effectiveness of orthodontic treatment in patients at the Department of Orthodontics of the PAM in Szczecin. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2002 R. 12 nr 12 s. 73-79 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 • Ocena skuteczności leczenia pacjentów z tyłozgryzem za pomocą aparatu Lehmana i aparatu stałego, przy użyciu wskaźnika PAR (Peer Assessment Rating Index). [PAR index for assessment of outcome in patients with distocclusion treated with Lehman's or fixed apparatus]. Dominik Piskorski, Hanna Bielawska. Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie 2001 nr 5 / 2002 nr 6 s. 49-53 tab. bibliogr. streszcz. summ.
 • Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia aparatami stałymi cienkołukowymi. PAR Index evaluation of effectiveness of treatment using thin wire arch fixed appliances. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2002 R. 12 nr 10 s. 28-30 il. tab. bibligr. streszcz. summ.
 • Wskaźnik PAR w ocenie skuteczności leczenia pacjentów z tyłozgryzem za pomocą aparatu Lehmana i aparatu stałego. Dominik Piskorski, Hanna Bielawska. Mag. Stom. 2002 R. 12 nr 1 s. 14-16 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
 • Wskaźnik PAR. [PAR Index]. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2001 R. 11 nr 2 s. 20-22 il. streszcz.
 • Wskaźniki zwarciowe. Część 1. [Occlusal indices. Part 1]. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2001 R. 11 nr 10 s. 20-21.
 • Wskaźniki zwarciowe. Część 2. [Occlusal indices. Part 2]. Dominik Piskorski. Mag. Stom. 2001 R. 11 nr 12 s. 54-56 bibliogr.
 • Zastosowanie zmodyfikowanej korony protetycznej w ramach wielospecjalistycznego leczenia dorosłych pacjentów. An application of modified crown in the multidisciplinary treatment of adult patients. Radosław Grygiel, Beata Rucińska-Grygiel, Dominik Piskorski. Czas. Stom. 1999 t. 52 nr 9 s. 622-628 il. bibliogr. streszcz. summ.
 • Wybrane pozytywne wskaźniki zdrowia oraz frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci przedszkolnych w Szczecinie. Some positive indicators of health and frequency and intensity of caries in preschool children in Szczecin. Dominik Piskorski, Aleksandra Głodek.Ann. Acad. Med. Stetin. 1998 supl. 46 s. 73-77 il. tab. bibliogr. XXX Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 19 listopada 1997. - Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Higieny i Epidemiologii, opiekun Koła - Halina Pilawska.
 • Ocena wybranych pozytywnych wskaźników zdrowia u dzieci przedszkolnych w Szczecinie. [The evaluation of chosen positive health indices in preschool children, in Szczecin]. J[akub] Gąsiorowski, H[alina] Pilawska, M[agdalena] Hajder-Leszczyńska, D[ominik] Piskorski. Współczesne potrzeby i możliwości pomiaru zdrowia. Krajowa Konferencja Naukowa, Warszawa 6-7 czerwca 1997. Materiały. Warszawa, 1997 s. 201-204 il. tab. bibliogr.
 • Ocena wybranych pozytywnych wskaźników zdrowia w wieku przedszkolnym. [The evaluation of chosen positive health indices in preschool children]. Jakub Gąsiorowski, Magdalena Hajder-Leszczyńska, Halina Pilawska, Dominik Piskorski.Współczesne potrzeby i możliwości pomiaru zdrowia. Krajowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 6-7 czerwca 1997 r. Streszczenia. Warszawa, 1997 [1] s. nlb.
Prof. Anton Sculean

Prof.

Anton Sculean

prof.

Anton Sculean

Prof. Anton Sculean jest kierownikiem Katedry Periodontologii na Uniwersyteciew Bern w Szwajcarii. Ukończył studia na Uniwersytecie Semmelweis w Budapeszcie na Węgrzech.

Otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie w Munster, Niemcy w 1994 roku i Master of Science (MS) z periodontologii w Dental Royal College, University of Aarhus w Danii w 1997 roku.

Jest laureatem wielu nagród naukowych, autorem ponad 150 publikacji oraz członkiem redakcji Journal of Clinical Periodontology.

Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują tematykę chorób przyzębia, gojenie się ran, terapię regeneracyjną, antybiotykoterapię oraz zabiegi laserowe. Jest doskonałym praktykiem i wykładowcą. Wygłosił ponad 200 wykładów na kongresach i spotkaniach międzynarodowych.

dr n. med. Emilia Waszkiewicz

dr n. med.

Emilia Waszkiewicz

dr n. med.

Emilia Waszkiewicz

Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku – dyplom 2002 rok.
Po uzyskaniu dyplomu pracowała w specjalistycznej praktyce prywatnej i w szkolnictwie otwartym. Przez kolejne trzy lata prowadziła własny gabinet stomatologiczny. W trakcie pracy zawodowej odbywała liczne szkolenia i kursy pogłębiające wiedzę z dziedziny stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji, implantologii i endodoncji.

Prowadzi badania naukowe nad zastosowaniem terapii fotodynamicznej w leczeniu chorób przyzębia.

dr n. med. Adam Ziemlewski

dr n. med.

Adam Ziemlewski

dr n. med.

Adam Ziemlewski

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, stypendysta Guy’s and St. Thomas’s Medical and Dental School w Londynie. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor publikacji naukowych, wykładowca na kursach i kongresach z dziedziny implantologii stomatologicznej, chirurgii i sto¬matologii estetycznej w kraju i za granicą.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

Wraz z małżonką Magdaleną prowadzi Specjalistyczną Klinikę Stomatologiczną Impladent w Gdańsku. Klinika posiada akre¬dytację Ogólnopolskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej do prowadzenia szkoleń i uzyskiwania umiejętności medycznej w zakresie implantologii stomatologicznej.

dr Frank Zastrow

dr M.SC.

Frank Zastrow

dr M.SC.

Frank Zastrow

Specjalista w rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich w trudnych i złożonych przypadkach klinicznych.
Dr Frank Zastrow jest doświadczonym chirurgiem stomatologicznym, byłym współpracownikiem klinicznym profesora dr. Fouada Khoury’ego w jego klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu w Niemczech. Dr Zastrow powadzi obecnie własną klinikę w Wiesloch w Niemczech.

Prowadzi również wykłady z rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich na arenie międzynarodowej (www.frankzastrow.com) i jest założycielem grupy Facebookowej `Real Bone Builders` - będącej platformą wymiany informacji na temat Biologicznej Augmentacji Kości, czyli zabiegów regeneracyjnych z wykorzystaniem wyłącznie autogennych tkanek twardych i miękkich.

Po ukończeniu studiów stomatologii na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech, dr Zastrow został pracownikiem naukowym oddziału chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej Uniwersytetu w Heidelbergu.

(dyrektor medyczny: prof. dr J. Mühling). W 2008 roku ukończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej oraz obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu. W latach 2009-2012 pracował jako chirurg stomatologiczny w prywatnej klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu, w Niemczech (dyrektor medyczny: prof. dr F. Khoury), gdzie od 2011 roku sprawował funkcje starszego lekarza. W 2011 roku uzyskał tytuł Master M.Sc. z Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie w Münster, w Niemczech.

dr Daniel Ciapiński

Dr n. med.

Daniel Ciapiński

Dr n. med.

Daniel Ciapiński

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Tuż po stażu rozpoczął studia doktoranckie oraz specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej w klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w szpitalu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Podczas studiów dwukrotnie otrzymywał stypendium rektora oraz został rekomendowany przez Radę Wydziału ŚUM do nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Odbył liczne kursy szkoleniowe w kraju oraz za granicą, wśród uznanych światowych autorytetów m.in. (M. Hurzeler, O. Zuhr, I. Urban, R. Burkhardt, F. Zastrov, U. Grunder, K. Meyenberg, M. Merli, D. Buser). Szczególną dziedziną, którą od początku się interesował jest regeneracja tkanek w obrębie jamy ustnej co stało się pomysłem do rozprawy doktorskiej „Ocena przydatności Fibryny bogatopłytkowej w procesie gojenia zębodołu po ekstrakcji zęba” (obrona w 2015 roku).

Założyciel i wieloletni dyrektor Silesia Study Club of International Team for Implantology (ITI). Od kilku lat dzieli się wiedza i doświadczeniem z innymi lekarzami prowadząc szkolenia i wykłady w Polsce oraz za granicą. Autor i współautor licznych publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych.

dr Łukasz Bańczyk

dr

Łukasz Bańczyk

Dr

Łukasz Bańczyk

Szef stomatologii w Centrum Medycznym Alfamedica. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Działa jako aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych (Niemcy, Szwecja, Austria, Szwajcaria, Włochy) szkoleniach i warsztatach z implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki.

Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest również certyfikowanym implantologiem takich firm implantologicznych jak: Thommen Medical oraz Straumann (system implantologiczny szwajcarski) oraz Bego (system implantologiczny niemiecki).

dr n. med. Jacek Iracki

dr n. med.

Jacek Iracki

dr n. med.

Jacek Iracki

Doktor ukończył w 1992 Uniwersytet Medyczny w Warszawie, gdzie obronił z wyróżnieniem doktorat w 1998 r, karierę akademicką zakończył na stanowisku adiunkta.
Pasjonat możliwości współczesnej stomatologii, prowadzi kursy i wykłady dla stomatologów. Specjalizuje się stomatologii estetycznej i w leczeniu implantologicznym, którym zajmuje się od prawie 30 lat.

dr Ricardo Kern

dr

Ricardo Kern

dr

Ricardo Kern

Formalne wykształcenie/Stopnie naukowe

 • 2004 - 2006 Master of Science. Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Brazylia. Kierownik: Gibson Luiz Pilatti.
 • 2003 - 2004 Magisterium, Marketing i Zarządzanie - MBA Executivo . (424 godz.). Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getulio Vargas, ISAE/FGV, Brazylia.
 • 2001 - 2002 Periodontologia (540 godz.). Brazylijskie Towarzystwo Stomatologiczne (ABO) - PR, Brazylia. Kierownik: Fabio Anibal Goires.
 • 2001 - 2002 Kształcenie podyplomowe z zakr. implantologii stomatologicznej Brazylijskie Towarzystwo Stomatologiczne (ABO) - PR, Brazylia.
 • 1997 - 2000 Dyplom lekarza dentysty. Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brazylia.

Wykształcenie uzupełniające:

 • 2000 - 2000 Kształcenie ustawiczne w zakr. periodontologii. (62 punkty edukacyjne). Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brazylia.
 • 1998 - 1999 Kształcenie ustawiczne w zakr. anatomii. (224 punkty edukacyjne). Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brazylia.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2005 - 2006 Udział w Radach, Komisjach i Konsultacje na rzecz Komisji Etyki Badań. Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Brazylia
 • 2004 - 2005 Profesor Periodontologii w Centrum Kształcenia Podyplomowego Brazylijskiego Towarzystawa Stomatologiczne (ABO) - PR, Brazylia.
 • 2001 - nadal Praktyka prywatna

Będąc głęboko przywiązanym do wysokich standardów estetycznych stomatologii brazylijskiej, koncentruję swoją pracę na wymagającej dziedzinie konstruowania i odbudowy tkanek miękkich. Posiadam ogromne doświadczenie w zakresie natychmiastowej implantacji z zastosowaniem tymczasowych uzupełnień, od pojedynczych zębów po odbudowę całego łuku. Wygłaszałem wykłady i prowadziłem szkolenia nt. tkanek miękkich (konstruowania, zachowywania i odbudowy) w ramach szeregu kursów kształcenia podyplomowego oraz kongresów i seminariów w krajach Ameryki Łacińskiej i na innych kontynentach.

dr Mahmoud Manssour

dr

Mahmoud Manssour

dr

Mahmoud Manssour

Ortopeda, Traumatolog, Akupunkturzysta

Od 30 lat zawodowo zajmuje się leczeniem bólu. Wykonałem już około 4.600 operacji z zakresu traumatologii i ortopedii oraz ponad 18.000 zabiegów akupunktury. Na co dzień stosuję metodę akupunktury dystalnej w szczególności w przypadkach dysfunkcji mięśniowo-powięziowych, bóli stawowych, oraz stanów zapalnych. Metoda dystalna świetnie sprawdza się w dolegliwościach trudnych do leczenia lokalnego. Silne efekty przeciwbólowe oraz rozluźniające poszczególne partie mięśniowe daje również mocne efekty również w przypadku okluzji. Możliwość rozluźnienie mięśni aparatu żucia jest bardzo korzystne w procesie leczenia pacjentów chorujących na dolegliwości w obszarze twarzoczaszki.

Prowadzi prywatną praktykę lekarską i akupunkturową w Katowicach .

dr n. med Karolina Mazurek

dr n. med

Karolina Mazurek

dr n. med

Karolina Mazurek

Specjalistka w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Uzupełnia wiedzę stomatologów i uzębienie swoich pacjentów. Od początku pracy zawodowej zainteresowana estetycznymi uzupełnieniami ceramicznymi i materiałami stosowanymi w kompleksowej rekonstrukcji twardych tkanek zębów.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek”. W latach 2007-2016 wykładowczyni w Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM. Obecnie jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, zajmującego się leczeniem stomatologicznym pacjentów z wadami zgryzu i zaburzeniami pracy układu stomatognatycznego.

Uczy stomatologów na każdym poziomie zaawansowania. Prowadzi wykłady o: estetycznych uzupełnieniach ceramicznych i materiałach stosowanych w rekonstrukcji twardych tkanek zębów, metodach rehabilitacji implantoprotetycznej, okluzji i pracy układu stomatogantycznego. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami klinicznymi, zdobytymi w kraju i za granicą, podczas zajęć warsztatowych — od praktyka dla praktyków.

dr Marius Steigmann

dr

Marius Steigmann

dr

Marius Steigmann

Prowadzi praktykę prywatną w Neckargemünd (koło Heidelbergu) i we Frankfurcie/Niemcy, w której zajmuje się stomatologią estetyczną i implantologią.

 • Profesor kliniczny w Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Michigan.
 • Adiunkt na Uniwersytecie Bostońskim.
 • Adiunkt w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Pensylwania.
 • Honorowy profesor Uniwersytetu Karola Davili w Bukareszcie, gościnne wykłady jako starszy wykładowca.
 • Profesor wizytujący Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Segedyńskiego.
 • Profesor wizytujący Wydziału Implantologii w Timisoarze.
 • Dr. Steigmann prowadzi liczne wykłady i jest autorem wielu publikacji.
 • Członek kilku organizacji (np. DGOI, FIZ, BDIZ i ICOI).
 • Posiada dyplom ICOI i innych europejskich organizacji, w 2005 roku obronił z wyróżnieniem „Summa cum laude” doktorat na Uniwersytecie w Neumarkt.
 • Założyciel i Przewodniczący Rady Naukowej “Update Implantologie Heidelberg” w latach 2002-2012. Założyciel i Dyrektor „Instytutu Steigmanna”.

„Dr Steigmann to jedyny w swoim rodzaju nauczyciel i lekarz. Posiada umiejętność przekazywania wiedzy potrzebnej w codziennej praktyce klinicznej w łatwy do zrozumienia sposób i jest uznanym liderem w dziedzinie estetycznej stomatologii odtwórczej. Nie przeocz możliwości uczenia się od tego mistrza pracy klinicznej”

Team Atlanta - Maurice Salama, David Garber, Henry Salama

Michał Urgacz

Michał Urgacz

Michał Urgacz

Certyfikowany Technik Termografii Medycznej , Akupunkturzysta

Od lat zajmuję się uwalnianiem pacjentów od dolegliwości bólowych. Miesięcznie aplikuje ponad 10.000 igieł akupunkturowych. 100% z nich jest aplikowanych dystalnie od leczonego obszaru. Rwa szyjno-barkowa, zespoły zamrożonego barku, bóle migrenowe, dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym zatok to tylko niektóre z jednostek chorobowych które z powodzeniem są leczone za pomocą tej metody. W swojej praktyce łącze stymulację akupunkturową z jedną z najnowszych metod obrazowania bólu, jaką jest termografia medyczna. Obrazowanie zmian termicznych zachodzących w obszarze dolegliwości, podczas zabiegu akupunktury w metodzie dystalnej dostarcza informacji o intensywności reakcji organizmu oraz skuteczności samego zabiegu. Mając takie informacje, widzę więcej i nakłuwam bardziej precyzyjnie. Nie ma tu miejsca na pomyłkę. Jeżeli metoda nakłuwania jest poprawna, wywoła efekt w ciele pacjenta w przeciągu kilku minut.”

Na co dzień prowadzi ośrodek leczenia bólu Uwolnieni od Bólu.