Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia. Reparacja i regeneracja przyzębia.

Dwudniowy kurs praktyczny z ćwiczeniami na materiale zwierzęcym.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Dorota Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontolgii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, utworzonym w 2005 roku.Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach głównie za granicą. Jest autorką ponad 130 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia". Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.


Najbliższy termin:
24 01 2025 r.

Rejestracja:


Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

 

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach zwierząt.

Chirurgiczne leczenie zapaleń przyzębia we współczesnym rozumieniu obejmuje procedury reparacyjne i regeneracyjne wykonywane zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej skoncentrowanej nie tylko na leczeniu choroby per se ale i optymalizacji estetyki tkanek miękkich. Mimo, że wprowadzenie różnorodnych procedur chirurgicznych otworzyło nowe perspektywy w leczeniu zapaleń przyzębia, to jego skuteczność i przewidywalność zależy od analizy indywidualnego statusu klinicznego pacjenta, prawidłowej kwalifikacji do poszczególnych zabiegów i przygotowania z zakresu mikrochirurgii.

Celem kursu będzie przedstawienie aktualnej wiedzy na temat:

  1. Przygotowania pacjenta do leczenia chirurgicznego, określenia wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych procedur
  2. Biologii gojenia tkanek przyzębia
  3. Metodyki poszczególnych periodontologicznych zabiegów chirurgicznych: reparacyjnych, regeneracyjnych, z resekcją części zęba (radektomia, hemisekcja)
  4. Sposobu prowadzenia cięć, preparacji i repozycji płatów zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej
  5. Biomateriałów
  6. Rodzajów szwów, nici chirurgicznych oraz narzędzi.

PLAN KURSU :

DZIEŃ I
13.00 lunch
13.30  – 17.00 wykład
17.00 - 17.30 przerwa
17.30 - 19.30 demonstracja z udziałem pacjenta

DZIEŃ II
8.15 -  9.30 ćwiczenia praktyczne
9.30 – 10.45 wykład
10.45 -11.15 przerwa
11.15 -13.00 warsztaty praktyczne
13.00-13.30 lunch
13.30- 15.30 warsztaty praktyczne
15.30-15.45 przerwa
15.45-17.30 warsztaty praktyczne i podsumowanie, dyskusja i rozdanie certyfikatów
lub wcześniej - w zależności od stopnia zaawansowania grupy.

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w  szkoleniu.
 

Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.

Poziom: początkujący

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł brutto

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 53489229 lub bur@orbidenti.com 

Cena regularna: 4820 zł 

Konto i zasady rezygnacji:

Pracownia Pozytywnych Zmian

ul. Myśliwska 13

43-450 Ustroń

mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410

 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

 


Rejestracja: