Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Nowoczesna koncepcja zaawansowanej augmentacji kości.

KHOURY guided - GBR - Soft tissue

Prowadzący: Dr. Luca De Stavola


Najbliższy termin:
12 03 2025 r.

Rejestracja:


Wykładowca: LUCA DE STAVOLA (Your dental future)

Termin: 12-14 marca 2024

Miejsce: Gdańsk

 

Kość autogenna uznawana jest za najlepsze rozwiązanie w procesie augmentacji ze względu na nieporównywalne właściwości biologiczne. Swobodne pobieranie kości w dużej mierze uzależnione jest od posiadania odpowiednich umiejętności, co stwarza poważne ograniczenie dla wielu lekarzy. Jednak dziś, technologie cyfrowe stwarzają możliwość pobierania kości z pomocą komputera, co zwiększa bezpieczeństwo i powoduje, że proces staje się przewidywalny i prosty. Podczas kursu, Uczestnicy dowiedzą się jak zrozumieć charakterystykę ubytku, zwiększając zdolność do podejmowania decyzji w sprawie optymalnego materiału do przeszczepu oraz podejścia chirurgicznego w odniesieniu zarówno do tkanek miękkich i twardych. Dzięki szkoleniom praktycznym będzie można pogłębić wiedzę na temat zabiegu augmentacji kości.

 

DZIEŃ 1 KRYTERIA DECYZJI W PROCESIE AUGMENTACJI KOŚCI 

1.    Klasyfikacja wad biologicznych

2.    Jak wybory chirurga mogą wpłynąć na efekt końcowy regeneracji kości 

3.    Kiedy i z jakiej przyczyny należy wykonać zabieg sterowanej regeneracji kości (GBR)

4.    Kiedy i z jakiej przyczyny należy zastosować metodę Khoury’ego

5.    Kliniczne ograniczenia w zakresie metody Khoury’ego

6.    Koncepcja regeneracji tkanki miękkiej 

 

DZIEŃ 2 PROTOKOŁY Z POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU TKANEK MIĘKKICH

1.    Dlaczego rany się rozchodzą

2.    Strategia w przypadku płata:    

Projekt płata

Projekt płata żuchwy

Przesunięcie miejsca nacięcia

Przedłużenie płata

Postępowanie w przypadku płata językowego, postępowanie w przypadku płata policzkowego

Zamknięcie rany

Protokół dotyczący żuchwy, protokół dotyczący szczęki

3.    Postępowanie w przypadku tkanek miękkich w miejscu wszczepienia implantu 

Przeszczep tkanki łącznej, metoda regeneracji tkanki miękkiej 

4.    Postępowanie w przypadku tkanek miękkich w miejscu wszczepienia implantu – drugi etap chirurgiczny - żuchwa, szczęka

 

DZIEŃ 3 METODA KHOURY’EGO W ERZE CYFROWEJ 

1.    Analiza defektu w odniesieniu do metody kKhoury’ego

Technika prostopadła “L” oraz technika równoległa “l l”

2.    Analiza miejsca pobrania i związek z metodą Khoury’ego

3.    Pobieranie kości wspomagane komputerowo - Planowanie cyfrowe, etapy chirurgiczne 

4.    Postępowanie w przypadku bloczku kostnego 

Protokół z działania swobodnego, protokół z działania wspomaganego komputerowo

5.    Protokół mocowania płytek kostnych krok po kroku

Technika prostopadła “L” oraz technika równoległa “l l” 

6.    Wspomagane mocowanie płytek kostnych - planowanie cyfrowe, etapy chirurgiczne

7.    Ćwiczenia praktyczne na plastikowym modelu 

 

 

Ceny:

Wczesna rejestracja – cena 13900 PLN (about 2950 Euro) do 11 stycznia 2025

Rejestracja – cena 14600 PLN (about 3100 Euro)  od 12 stycznia 2025

Liczba miejsc ograniczona! 

 

Język kursu: Angielski - Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.

Liczba uczestników: maks. 30 osób 

 

Organizatorem kursów jest Pracownia Pozytywnych Zmian we współpracy z Dr Adamem Pióro


Rejestracja: