Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Diagnostyka i leczenie pacjentów z nieprawidłowościami w stawach skroniowo-żuchwowych i kompleksie szczytowo-obrotowym. Od CBCT do fizjoterapii.

Konferencja i warsztaty

Prowadzący: PT, DPT, CCTT Mariano Rocabado, BDS, DMSc Dania Tamimi


Najbliższy termin:
04 10 2024 r.

Rejestracja:


DANIA TAMIMI i MARIANO ROCABADO 

Diagnostyka i leczenie pacjentów z nieprawidłowościami w stawach skroniowo-żuchwowych i kompleksie szczytowo-obrotowym. 

Od CBCT do fizjoterapii. 

 

4-5 Października 2024 

Hotel Sheraton WARSZAWA 

 

3 października HANDS ON MARIANO ROCABADO - mała grupa 

6 października HANDS ON DANIA TAMIMI - mała grupa 

 

Język: 

Angielski - Konferencja i warsztaty będą tłumaczone symultanicznie na język polski

 

Program:

Dzień 1

9:00-10:30: Badanie RTG i anatomia makroskopowa oraz embriologia stawu skroniowo-żuchwowego i czaszkowo-szyjnego

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-12:30 Anomalie szyjnego odcinka kręgosłupa i aspekty kliniczne

12:30-13:30: Lunch              

13:30- 15:30: Obrazowanie i diagnostyka dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego (zaburzenia wewnątrz torebkowi stawowej, w tym rozregulowanie wewnętrzne, choroba zwyrodnieniowa stawu, zapalenie błony maziowej, rozluźnienie więzadeł, wysięk stawowy i wiotkość)

15:30-16:00 przerwa kawowa

16:00-18:00 Ocena i diagnostyka bólu mięśniowo-powięziowego i tkanki łącznej, punkty aktywujące, ból mięśni szyjnych, ucisk na korzenie nerwowe kręgosłupa

 

Dzień 2

9:00-10:30 Rozpoznanie stabilności ortopedycznej: stawu skroniowo-żuchwowego i szczytowo-potylicznego, mięśni oraz okluzji.

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-12:30 Diagnozowanie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, dróg oddechowych i okluzji

12:30-13:30 Lunch

13:30- 15:30 Planowanie leczenia pacjenta z dysfunkcją stawu skroniowo- żuchwowego i stawu czaszkowo-szyjnego: Położenie wyrostków kłykciowych: Rozpoznanie i planowanie leczenia związanego z położeniem górnym, dolnym, bocznym i tylnym wyrostków kłykciowych

15:30-16:00 przerwa kawowa

16:00-18:00 Poziome położenie dołu skroniowego (zginanie i prostowanie szyi, zginanie boczne i skręcanie). Znaczenie obserwacji osiowej. Wzajemne ułożenie czaszki i szyi oraz postawa pacjenta.

 

CENY:

Wczesna rejestracja do 31 maja 2024 - 2100 zł 

Rejestracja 1 czerwca - 20 września 2024 - 2400 zł

ONSITE od 21 września 2024 - 2900 zł 

Hands - on dla uczestników Konferencji - liczba miejsc ograniczona - 4100zł 

Hands - on dla osób nie uczestniczących w Konferencji - zapis możliwy po 31 lipca w ramach dostępnych miejsc - 4900zł 

 

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 2 września 2024 zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.


Rejestracja: