Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

GUMMY SMILE – Lip repositioning & biovolume techniques – part 3

Warsztaty praktyczne na modelach

Prowadzący: Dr Ricardo Kern


Brak terminów w kalendarzu.


REWELACYJNY KURS

Warsztaty praktyczne na modelach


Prowadzący: dr Ricardo Kern

Terminy: 1 marca 2024 r.

Miejscehotel PURO Gdańsk Stare Miasto, ul.Stągiewna 80

 

Język kursu: Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.

 

Cena: 

Wczesna rejestracja do miesiąca przed kursem - 6900 zł  
Późna rejestracja  - 7900 zł

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 570 968 686 lub bur@orbidenti.com

Cena regularna: 7820 zł

 

Celem kursu jest umożliwienie chirurgowi prowadzenia właściwej diagnostyki i związanej z nią techniki leczenia pacjentów z uśmiechem dziąsłowym poprzez zastosowanie bioobjętości modulujących położenie warg.

 

1- Analiza twarzy i parametry estetyczne

2- Etiologie uśmiechu dziąsłowego

3- Metody diagnozowania uśmiechu dziąsłowego

4- Planowanie odwrotne (od analogowego do cyfrowego)

5- Techniki repozycjonowania ust

- Klasyczna repozycjonowanie ust

- Klasyczne modyfikacje repozycjonowania ust

- Cement ortopedyczny / Prototypowanie

- Bioobjętość PMma

6- Część praktyczna: bioobjętość z cementem ortopedycznym na wydrukowanej szczęce

 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed kursem zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.


Rejestracja: