x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Implantacja nawigowana

Dwudniowe szkolenie

Prowadzący: dr Łukasz Bańczyk


Najbliższy termin:
10 02 2022 r.

Rejestracja:


Miejsce: Alfamedica Centrum Medyczne, ul Jana Kilińskiego 166, 42-200 Częstochowa

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla lekarzy implantologów, którzy w sposób przewidywalny chcą umieszczać implanty w miejscach najbardziej odpowiednich protetycznie. Podczas szkolenia lekarze poznają krok po kroku etapy pracy w pełnej nawigacji – od planowania pracy protetycznej po zabieg implantacji z szablonem. Po szkoleniu planowanie leczenia implantoprotetycznego stanie się łatwe i maksymalnie przewidywalne.

Program:

-Wstęp do nawigowanej implantologii.
- Zalety pracy z szablonami chirurgicznymi.
- Rodzaje szablonów.
- Oprogramowanie i instrumentarium niezbędne przy pracy w nawigacji – import plików DICOM i STL.
- Planowanie idealnej pozycji pracy protetycznej – przykręcanej!!!
- Planowanie perfekcyjnej pozycji implantu (łączenie obrazów DICOM i STL, wyznaczenie przebiegu nerwu zębodołowego dolnego, biblioteki implantów).
- Planowanie szablonu w przypadku pojedynczych i mnogich braków zębowych (rodzaje tulei, piny stabilizujące szablon).
- Planowanie szablonu chirurgicznego w przypadku bezzębia.
- Przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu w pełnej nawigacji.
- Procedura implantacji przy użyciu pełnej nawigacji w przypadku pojedynczych braków.
- Procedura implantacji przy użyciu pełnej nawigacji w przypadku bezzębia.

Część praktyczna: 


- Projektowanie idealnej pozycji pracy protetycznej, implantu i szablonu chirurgicznego w programie Implant Studio 3 Shape.
- Każdy uczestnik wykonuje implantację przy użyciu szablonu do pełnej nawigacji na modelach.
- Każdy uczestnik wykonuje osadzenie korony tymczasowej na wcześniej wszczepionym implancie ( korona zaprojektowana i wyfrezowana z poziomu planowania przed zabiegiem implantacji)
- Zabieg na żywo - implantacja z użyciem szablonu do pełnej nawigacji.

Czas trwania: 2 dni

Liczka uczestników: maks. 10 osób

Cena: 4590 zł - wczesna rejestracja
           4990 zł - późna rejestracja

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

Rejestracja: