Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Implantacja nawigowana

Dwudniowe szkolenie

Prowadzący: dr Łukasz Bańczyk, dr n. med. Daniel Ciapiński


Brak terminów w kalendarzu.


Miejsce: Alfamedica Centrum Medyczne, ul Jana Kilińskiego 166, 42-200 Częstochowa

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla lekarzy implantologów, którzy w sposób przewidywalny chcą umieszczać implanty w miejscach najbardziej odpowiednich protetycznie. Podczas szkolenia lekarze poznają krok po kroku etapy pracy w pełnej nawigacji – od planowania pracy protetycznej po zabieg implantacji z szablonem. Po szkoleniu planowanie leczenia implantoprotetycznego stanie się łatwe i maksymalnie przewidywalne.

Część praktyczna:

- Projektowanie idealnej pozycji pracy protetycznej, implantu i szablonu chirurgicznego w programie Implant Studio 3 Shape.
- Każdy uczestnik wykonuje implantację przy użyciu szablonu do pełnej nawigacji na modelach.
- Każdy uczestnik wykonuje osadzenie korony tymczasowej na wcześniej wszczepionym implancie ( korona zaprojektowana i wyfrezowana z poziomu planowania przed zabiegiem implantacji)
- Zabieg na żywo - implantacja z użyciem szablonu do pełnej nawigacji.

Program szkolenia:

Dzień I

10:00 – 10:30 Wstęp do nawigowanej implantologii.

10:30-12:00 Zalety pracy z szablonami chirurgicznymi.  Rodzaje szablonów.

Oprogramowanie i instrumentarium niezbędne przy pracy w nawigacji – import plików DICOM i STL.

Najczęściej popełniane błędy w pracy z szablonami.

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:45 Planowanie idealnej pozycji pracy protetycznej – przykręcanej!!!

Planowanie perfekcyjnej pozycji implantu (łączenie obrazów DICOM i STL, wyznaczenie przebiegu nerwu zębodołowego dolnego, biblioteki implantów).

Planowanie szablonu w przypadku pojedynczych i mnogich braków zębowych (rodzaje tulei, piny stabilizujące szablon).

13:45-14:30 Lunch

14:30-16:00 Ćwiczenia na komputerach – Projektowanie idealnej pozycji pracy protetycznej, implantów i szablonu chirurgicznego w programie Implant Studio 3 Shape w przypadku pojedynczych i mnogich braków zębowych – szablon oparty na zębach własnych.

16:00-16:15 Przerwa kawowa

16:15-18:00 Ćwiczenia na komputerach – Projektowanie idealnej pozycji pracy protetycznej, implantów i szablonu chirurgicznego w programie Implant Studio 3 Shape w przypadku bezzębia – szablon oparty na kości lub błonie śluzowej.

20:00 Kolacja

Dzień II

9:00-11:00 „Druk 3D w stomatologii - czyli zderzenie rzeczywistości z oczekiwaniami.” – obiektywne spojrzenie na techniczne aspekty druku 3D w stomatologii.

„Resekcja wierzchołka, redukcja kości, podniesienie zatoki szczękowej – jak zrobić to dobrze?” - Wykorzystanie szablonów do innych zabiegów chirurgicznych niż implantacja.

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:45 Przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu w pełnej nawigacji.

Procedura implantacji przy użyciu pełnej nawigacji w przypadku pojedynczych braków.

Procedura implantacji przy użyciu pełnej nawigacji w przypadku bezzębia.

12:45-13:30 Lunch

13:30-15:00 Ćwiczenia na modelach – Implantacja przy użyciu szablonu do pełnej nawigacji.

Ćwiczenia na modelach – Osadzenie korony tymczasowej na wcześniej wszczepionym implancie (korona zaprojektowana i wyfrezowana z poziomu planowania przed zabiegiem implantacji).

15:00-15:15 Przerwa kawowa

15:15-17:00 Zabieg na żywo - implantacja z użyciem szablonu do pełnej nawigacji.

17:00 Panel dyskusyjny, rozdanie certyfikatów.

Czas trwania: 2 dni

Liczka uczestników: maks. 10 osób

Cena: 4490 zł

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 570 968 686 lub bur@orbidenti.com

 

 

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

Rejestracja: