Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Moduł I – Regeneracja kości w wymiarze poziomym.

Dwudniowe szkolenie kliniczne

Prowadzący: dr Łukasz Bańczyk, dr n. med. Daniel Ciapiński


Najbliższy termin:
23 05 2024 r.

Rejestracja:


Miejsce: Alfamedica Centrum Medyczne, ul Jana Kilińskiego 166, 42-200 Częstochowa

Opis szkolenia:
Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, którzy w swojej praktyce wykonali już co najmniej kilka zabiegów implantacji. W trakcie tego szkolenia zostaną w bardzo dokładny sposób omówione wszystkie etapy zabiegu horyzontalnej regeneracji kości. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby kursanci od następnego dnia mogli samodzielnie, w przewidywalny sposób wykonywać zabiegi augmentacji kości. W trakcie szkolenia aż 3 krotnie odbędą się warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć na żywo zabieg przeprowadzony przez wykładowcę.
 
Cele szkolenia:
Umiejętność samodzielnego wykonania zabiegu horyzontalnej odbudowy kości.
Jak zaplanować zabieg i wykonać poszczególne jego etapy, aby efekt odbudowy był stabilny długoterminowo.
 
Część praktyczna:
Zabiegi na żywo lub filmy re-live z zabiegów.
Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych: 
1. Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie. 
2. Technika Sausage jako złoty standard w horyzontalnej odbudowie kości.
3. Wolny przeszczep dziąsła – FGG.
 
 
Program szkolenia:
 
1 dzień
10:00 – 11:30 Wprowadzenie do regeneracji kości. Omówienie biomateriałów, membran oraz narzędzi stosowanych w regeneracji kości. Znaczenie kości własnej.
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa.
11:45 – 12:30 - Projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi podczas regeneracji kości. 
12:30 – 14:00 – Warsztat. Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie. (preparaty zwierzęce).
14:00 – 15:00 - Przerwa obiadowa.
15:00 – 16:15 - Technika „Sausage Technique” jako złoty standard w horyzontalnej regeneracji kości.
16:15 – 16:30 – Przerwa kawowa.
16:30 – 18:00 - Warsztat, Technika Sausage (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
 
2 dzień
  9:00 –   9:30 - Przedstawienie pacjentów do zabiegów. 
  9:30 – 11:30 - Zabiegi na żywo lub VIDEO z zabiegów „sausage technique”.
11:30 – 11:45 - Przerwa kawowa.
11:45 – 13:00 - Odtworzenie tkanek miękkich po regeneracji kości. Przegląd technik. Wskazania do danej techniki.
13:00 – 14:00 - Obiad.
14:00 – 15:00 – Wolny przeszczep dziąsła (FGG) jako jedna z technik regeneracji tkanek miękkich po regeneracji kości.
15:00 – 15:15 - Przerwa kawowa.
15:15 – 16:45 - Warsztat. Wolny przeszczep dziąsła – FGG. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
16:45 – 17:00 - Dyskusja, analiza przypadków, rozdanie certyfikatów.
 
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: maks. 12 osób
Cena: 5990 zł 
 
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

 

 
Konto i zasady rezygnacji:
Pracownia Pozytywnych Zmian
ul. Myśliwska 13
43-450 Ustroń
mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410
 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
 
Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

Rejestracja: