Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

OKLUZJA 2. Diagnostyka i postępowanie w przypadkach zaawansowanych zaburzeń funkcjonalnych narządu żucia.

Dwudniowy kurs praktyczny

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Pietruski

prof. dr hab. n. med

Jan Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt "Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą". W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt "Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych". Pod koniec 2019 r. prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski uzyskał stopień profesora.

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Obecnie również jest studentem Kois Centrer, Seattle, USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r. i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia".

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac drukowanych w Protetyce Stomatologicznej i Czasopiśmie Stomatologicznym oraz trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny lauret prestiżowej nagrody Tytani Implantolgii.

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki.

Jest członkiem założycielem i v-ce prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry i wchodzi w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.


Najbliższy termin:
10 10 2024 r.

Rejestracja:


Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok 

OPIS KURSU 

Kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy już pracują w poszanowaniu funkcji narządu żucia, używają łuków twarzowych i artykulatorów, ustalają pozycję relacji centralnej jako punktu wyjścia do diagnostyki i planowania leczenia. Jeśli jesteśmy już na tym etapie rozwoju zawodowego, kiedy łuk twarzowy staje się codziennym narzędziem,  coraz częściej pojawiają się pytania – co robić, kiedy nie da się ustalić relacji centralnej, kiedy pacjent zgłasza się z powodu bólu związanego ze stawami skroniowo-żuchwowymi i mięśniami żucia, obręczą barkową, czy można już rozpocząć diagnostykę i planowanie leczenia, czy też wdrożyć leczenie wstępne mające na celu stabilizację sytuacji wyjściowej.

Coraz więcej mówi się na temat szynoterapii i z tym zagadnieniem również łączy się szereg pytań – na czym polega szynoterapia, jak długo trwa, jak wykonać szynę i na czym polegają wizyty kontrolne. Czym różnią się różne rodzaje szyn, itd. Dlaczego potrzebujemy współpracy fizjoterapeuty? Na te i podobnie pytania odpowie KURS.

Plan kursu

DZIEŃ I
8.00 -   10.45 Wykład
10.45 - 11.00 Przerwa
11.00 - 13.00 Wykład
13.00 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.30 Warsztaty praktyczne
15.30 - 15.45 Przerwa
15.45 - 17.30 Warsztaty praktyczne

DZIEŃ II:
8.00  -  9.45 Wykład
9.45 - 10.00 Przerwa
10.00 - 13.00 Wykład
13.00 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.15 Warsztaty praktyczne
15.15 - 15.30 Przerwa
15.30 - 17.00 Warsztaty praktyczne i podsumowanie, dyskusja i rozdanie certyfikatów

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w  szkoleniu.

WARUNKIEM uczestniczenia w kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w regularnym kursie OKLUZJI najlepiej u Prof. Pietruskiego lub innym regularnym stacjonarnym ( co najmniej dwudniowym) kursie z tej tematyki. To bardzo ważne – przyjazd na ten kurs bez podstawowej znajomości zasad funkcji narządu żucia opartej na fizjologii stawów skroniowo-żuchwowych jest stratą czasu. 

Poziom: zaawansowany
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: maks. 10 osób
Cena kursu: 4990 zł brutto - wczesna rejestracja
                      5490 zł brutto - późna rejestracja
W cenie kursu materiały oraz przerwy kawowe i lunche.
 
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Cena regularna: 5860 zł

 
Konto i zasady rezygnacji:
Pracownia Pozytywnych Zmian
ul. Myśliwska 13
43-450 Ustroń
mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410
 
 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
 
Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.
 
Opinie uczestników:

„ Przyjechać na takie kursy to przyjemność. Świetnia relacja z prof. Pietruskim, doskonałe materiały w formie prezentacji, warsztaty – wszystko na najwyższym poziomie. No i doskonały catering.” lek. stom. Filip Kaczyński

„ Kurs na wysokim poziomie merytorycznym.  Każdy z tematów kompleksowo omówiony. Jak zawsze bardzo pomocne rady Pana Profesora. ” lek. stom. Paulina Marciszyn

„ Bardzo dużo wiedzy, która porządkuje dotychczasowe umiejętności. Szczególnie przydatne dla mnie informacje o szynoterapii. Jestem bardzo zadowolona. Dobra Inwestycja. ” lek. stom. Dorota Złotowska-Hermanowicz

 


Rejestracja: