Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Smile Evolution Implanty Podokostnowe

Dwudniowy intensywny kurs dotyczący indywidualnych implantów podokostnowych: teoria i chirurgia na żywo.

Prowadzący: Dr. Darko Slovša


Najbliższy termin:
27 04 2024 r.

Rejestracja:


Smile Evolution

Implanty Podokostnowe

Dwudniowy intensywny kurs dotyczący indywidualnych implantów podokostnowych: teoria i chirurgia na żywo.

 

Ten dynamiczny dwudniowy kurs jest starannie zaprojektowany dla lekarzy dentystów pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w najnowocześniejszej dziedzinie indywidualnych implantów podokostnowych. Łącząc dogłębną wiedzę teoretyczną z niezrównanym doświadczeniem chirurgii na żywo, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w najnowsze osiągnięcia w implantologii stomatologicznej.

 

Data kursu: 27-28.04.2024 

Miejsce: SmileClinic, ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk

Prowadzący: dr Darko Slovsa

Ilość miejsc ograniczona: 8

Cena kursu: 1900€ (8170 zł)

Język kursu: Angielski, bez tłumaczenia na język polski. 

 

Dzień pierwszy: Podstawy teoretyczne i zaawansowane planowanie

 

Pierwszy dzień poświęcony jest pogłębieniu wiedzy na temat implantacji podokostnowej. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi tematami, takimi jak kryteria wyboru pacjentów, względy anatomiczne dotyczące umieszczania implantów oraz proces projektowania implantów niestandardowych. Wykłady prowadzone przez ekspertów będą dotyczyć biologicznych podstaw osteointegracji, wykorzystania obrazowania 3D do precyzyjnego planowania leczenia i dostosowywania rozwiązań implantologicznych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Sesje interaktywne będą zachęcać do dyskusji na temat praktyk etycznych i wpływu nowych technologii na opiekę stomatologiczną. 

 

Dzień drugi: Doświadczenie chirurgii na żywo

 

Przechodząc od teorii do praktyki, drugi dzień stanowi niepowtarzalną okazję  do obserwacji i uczestniczenia w chirurgii na żywo. Dzięki temu doświadczeniu  uczestnicy mogą na własnej skórze przekonać się o złożoności i niuansach  związanych z umieszvczaniem implantów podokostnowych. Sesja ta, kładąc nacisk  na zastosowania w świecie rzeczywistym, ma na celu zademonstrowanie skutecznych technik chirurgicznych, śródoperacyjnego podejmowania decyzji i kompleksowego postępowania pooperacyjnego. Uczestnicy zdobędą bezcenne informacje na temat pokonywania wyzwań chirurgicznych i zapewniania satysfakcji pacjenta.

 

Czego się nauczysz:

1.     Wskazania i przeciwwskazania do stosowania implantów  podokostnowych

2.     Jak zakwalifikować pacjenta do zabiegu 

3.     Jakie dane należy zebrać aby zaprojektować indywidualny  implant podokostnowy

4.     Projektowanie implantów podokostdnowych - wprowadzenie

5.     Jakie narzędzia są niezbędne do przeprowadzenia zabiegu

6.     Obserwacja zabiegu na żywo

 

Naucz się poruszać po zawiłościach planowania przedoperacyjnego i opieki pooperacyjnej, aby implantacja zakończyła się sukcesem.

Dąż do doskonałości w opiece nad pacjentem poprzez praktyki oparte na dowodach i podejmowanie etycznych decyzji.

 

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

 


Rejestracja: