Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

SOFT TISSUE MANAGEMENT cycle

additional PROSTHETIC MODULE

Prowadzący: DR MARIUS STEIGMANN AND DR IONUT BRANZAN


Najbliższy termin:
04 12 2024 r.

Rejestracja:


Kurs praktyczny SOFT TISSUE MANAGEMENT cycle – additional PROSTHETIC MODULE 

Prowadzący: DR MARIUS STEIGMANN AND DR IONUT BRANZAN (ROMANIA) 

Daty: 4-5 grudnia 2024 

Miejsce: Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot

 


Cena:
9165 PLN do 3 listopada 2024 
9965 PLN od 4 listopada 2024 

Język kursu: Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.

DAY 1 

IMPLANT PROSTHODONTICS 
FROM SINGLE CROWN TO FULL MOUTH REHABILITATION 
- Implant “prosto” concept 
- Passive fit concept 
- Planning
- Loading protocol 
- Treating the aestetic area 
- Impression techniques 
- Material selection 
- Abutments 
- Provissionals 
- Screw vs cemented 
- Cementation procedure 
- Fix vs removable restauration 
- Oclussion in implant dentistry 
- Management of complications 
- Maintenance 
- Cost in implant prosthodontics 

DAY 2 
SOFT TISSUE MANAGEMANT – PROSTHETICS 
The main purpose of this course is to explain, demonstrate and teach soft tissue development around implants in fixed single and multiple implant placement. 
Clinicians will learn how to build treatment plans based
on individual circumstances. They will learn to utilize modern prosthetic technology for reconstruction of 
soft tissue for single and multiple implants. The participants will get to plan prosthetically and aesthetically the position of the Implant. 
- Abutment design for ideal soft tissue support 
- Pontic design for aesthetic soft tissue development 
- Emergence profile design for crown and abutment 
- Different Wax-ups modalities 
- Aesthetic Try-ins for different therapeutical phases 
- Crown margin definition 
- Gingiva-management with temps and Mock ups 
- Strategy and procedures on Prosthetic implant planning Abutment selection single tooth (chairside & lab side) Abutment selection multiple implants
- Special double cast preparation for soft 
- Tissue development in the aesthetic zone Comprehensive hands on training
- Video surgical demonstration
- Live demonstration 


Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

Rejestracja: