x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Ortotropia część 1. Ćwiczenia GOPex, faza rozbudowy, bioblok 1.

Dwudniowe szkolenie kliniczne.

Prowadzący: dr n. med. Dominik Piskorski


Najbliższy termin:
06 12 2021 r.

Rejestracja:


Miejsce: Zakopane
 

Szkolenie ma na celu zapoznać z diagnostyką i leczeniem wczesnym oraz profilaktyką wad czaszkowo-twarzowo-zębowowyrostkowych u dzieci. Leczenie wczesne dotyczy dzieci w okresie wzrostu twarzy. Optymalnie, gdy jest to tzw. leczenie przechwytujące, którego celem jest „przechwycenie" wady zgryzu w jej początkowej fazie rozwoju w taki sposób, aby poprzez zmianę kierunku wzrostu twarzy zahamować rozwijającą się deformację łuków zębowych i twarzy.

Celem leczenia wczesnego jest:
1. Poprawa oddychania, szczególnie poprzez zmianę nieprawidłowego ustnego toru oddychania dziecka na prawidłowy tor nosowy. Zmiana toru oddychania przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i rozwoju dziecka.
2. Poprawa estetyki twarzy przez zmianę kierunku wzrostu twarzy z nieprawidłowego, który zwykle przebiega w dół i do tyłu na prawidłowy, który przebiega do przodu.
3. Ustawienie prosto i stabilnie 32 zębów w łukach zębowych, czyli włącznie z zębami mądrości.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami ortotropii,  oraz jej aspektami klinicznymi stosowania aparatów typu bioblok. Uczestnicy szkolenia samodzielnie dopasują i zaktywują aparat typu bioblok.  
 
 
Poziom: zaawansowany
 
Czas trwania: 2 dni
 
Liczba uczestników: 6
 
Cena kursu: 5000zł
 
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 570 968 686 lub sekretariat@simitu.eu
Cena regularna: 5700 zł
 
 
Plan szkolenia:
 
DZIEŃ I:
09 00 – 10 00. Wykład. 
10 00 – 13 00. Zajęcia kliniczne.
13 00 – 13 30. Przerwa obiadowa.
13 30 – 17 00. Zajęcia kliniczne.
 
DZIEŃ II:
09 00 – 10 00. Wykład.
10 00 – 13 00. Zajęcia kliniczne.
13 00 – 13 30. Przerwa obiadowa.
13 30 – 17 00. Zajęcia kliniczne.
 
 
Zasady rezygnacji:
 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
 
Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

Rejestracja: