x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Zasady ortotropii, leczenie bioblokami. Część 2. Retencja, bioblok 1 i 2.

Dwudniowe szkolenie kliniczne.

Prowadzący: dr n. med. Dominik Piskorski


Najbliższy termin:
13 07 2020 r.

Rejestracja:


Miejsce: Zakopane
 
Szkolenie ma na celu zapoznać z diagnostyką i leczeniem wczesnym oraz profilaktyką wad czaszkowo-twarzowo-zębowowyrostkowych u dzieci. Leczenie wczesne dotyczy dzieci w okresie wzrostu twarzy. Optymalnie, gdy jest to tzw. leczenie przechwytujące, którego celem jest „przechwycenie” wady zgryzu w jej początkowej fazie rozwoju w taki sposób, aby poprzez zmianę kierunku wzrostu twarzy zahamować rozwijającą się deformację łuków zębowych i twarzy.
 
Celem leczenia wczesnego jest:
1. Poprawa oddychania, szczególnie poprzez zmianę nieprawidłowego ustnego toru oddychania dziecka na prawidłowy tor nosowy. Zmiana toru oddychania przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i rozwoju dziecka. 
2. Poprawa estetyki twarzy przez zmianę kierunku wzrostu twarzy z nieprawidłowego, który zwykle przebiega w dół i do tyłu na prawidłowy, który przebiega do przodu.
3. Ustawienie prosto i stabilnie 32 zębów w łukach zębowych, czyli włącznie z zębami mądrości.
 
Podczas szkolenia omówiony zostanie sposób leczenia w fazie przygotowawczej oraz sposób kontynuowania w fazie treningowej. Omówiona zostanie budowa, aktywacja i zarządzanie aparatami bioblok 1 i bioblok 2.
 
Uczestnik szkolenia będzie umiał wykonać pomiary twarzy i łuków zębowych i nauczy się oceniać stopień deformacji twarzy. Zostanie przygotowany do wdrożenia leczenia za pomocą aparatów typu bioblok od zaplanowania budowy aparatu w zależności od istniejącej wady i potrzeb leczniczych, będzie umiał dopasować aparat i przekazać informacje rodzicowi odnośnie jego użytkowania i codziennej aktywacji. Uczestnik nauczy się aktywować aparat podczas wizyt kontrolnych oraz oceny postępów leczenia. Umiejętności te pozwolą mu wdrożyć ortodontyczne leczenie wczesne dzieci w swojej praktyce zawodowej.
 
 
Poziom: średniozaawansowany
 
Czas trwania: 2 dni
 
Liczba uczestników: 3
 
Cena kursu: 6500zł
 
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu z Panią Justyną Mazur pod numerem tel. 531 460 475 lub sekretariat@simitu.eu
 
Cena regularna: 7200 zł
 
Plan szkolenia:
 
DZIEŃ I:
 
09 00 – 10 00. Wykład
10 00 – 13 00. Zajęcia kliniczne
13 00 – 13 30. Przerwa
13 30 – 17 00. Zajęcia kliniczne
 
DZIEŃ II:
 
09 00 – 13 00. Zajęcia kliniczne
13 00 – 13 30. Przerwa
13 30 – 17 00. Zajęcia kliniczne
 
Zasady rezygnacji:
 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
 
Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

Rejestracja: