Pracownia Pozytywnych Zmian ?
x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Interdyscyplinarne PLANOWANIE LECZENIA w stomatologii – trzydniowe warsztaty praktyczne

Kontynuacja kursu „Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia”

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska | prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski |dr n. med. Anna Bernaczyk | dr n. med. Emilia Waszkiewicz


Najbliższy termin:
13 03 2024 r.

Rejestracja:


Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich,

ul. Waszyngtona 1/34, Białystok  

Osiągnięcie optymalnego poziomu pracy podążającego za burzliwym rozwojem nauki i technologii wymusza konieczność kooperacji i pracy zespołowej. Dlatego też leczenie stomatologiczne nie może być prowadzone przez samodzielnie praktykującego lekarza, ani w oparciu o przypadkowe konsultacje. Konieczne jest więc tworzenie zespołów, współpracujących na ściśle określonych zasadach, opartych na udokumentowanej wiedzy z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologii. Aby wielospecjalistyczna współpraca mogła sprawnie funkcjonować, każdy członek zespołu musi być świadomy możliwości i ograniczeń poszczególnych specjalności.    

Trzydniowy kurs „Interdyscyplinarne planowanie leczenia w stomatologii” przeznaczony jest zarówno dla ogólnie praktykujących stomatologów jak i lekarzy specjalistów.  

Celem kursu jest przedstawienie:

-  procesu diagnostycznego w oparciu o: dokumentację fotograficzną, modele diagnostyczne, badania radiologiczne, deprogramację i DSD, 

- analizy danych diagnostycznych pozwalających na postawienie wielospecjalistycznej diagnozy, 

- planowania leczenia (plany pierwszorzędowy i alternatywny/e) opartego na wyborze odpowiednich procedur terapeutycznych z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wskazań, efektywności i sekwencji ich zastosowania.   

Kurs prowadzony jest przez lekarzy specjalizujących się w periodontologii, protetyce, ortodoncji oraz stomatologii zachowawczej i endodoncji, od lat wspólnie zajmujących się skomplikowanymi patologiami narządu żucia. Oprócz zagadnień sensu stricto medycznych poruszana jest również tematyka kompletowania i archiwizowania dokumentacji medycznej z uwzględnieniem badań dodatkowych. W części praktycznej uczestnicy planują leczenie przypadków w oparciu o przygotowaną na potrzeby kursu dokumentację. Każdy plan leczenia jest wspólnie konsultowany a następnie konfrontowany z rzeczywistym leczeniem, które zostało wykonane przez zespół prowadzący kurs.   

Warunkiem zarejestrowania się na kurs jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie „Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia” prowadzonym przez prof. Jana Pietruskiego.   

Plan kursu
DZIEŃ I:
8:00-8:15 Powitanie, sprawy organizacyjne
8:15-9:45 Badanie zewnątrzustne, estetyka twarzy, niezbędne instrumenty, proporcje, pionowy wymiar zwarcia.
9:45-10:00 Przerwa kawowa.
10:00-11:20 Planowanie leczenia stomatologicznego, fazy leczenia, wywiad. Badanie wewnątrzustne ze szczególnym uwzględnieniem aspektu periodontologicznego. Badania dodatkowe. Rentgenodiagnostyka.
11:20-11:35 Przerwa kawowa
11:35-12:50 Badanie wewnątrzustne c. d. Diagnostyka z zakresu leczenia zachowawczego, endodontycznego, utraty tkanek twardych zębów niepróchnicowego pochodzenia. Węzły urazowe.
12:50-13:35 Lunch.
13:35-14:35 Diagnostyka funkcjonalna, okluzja, stawy skroniowo-żuchwowe i otaczające je struktury.
14:35-14:45 Przerwa kawowa.
14:45-16:15 Podstawy diagnostyki ortodontycznej. Leczenie ortodontyczne jako składowa leczenia interdyscyplinarnego. Cz. I.
16:15-16:30 Przerwa kawowa.
16:30-18:00 Podstawy diagnostyki ortodontycznej. Leczenie ortodontyczne jako składowa leczenia interdyscyplinarnego. Cz. II.
19:00   Kolacja
 
DZIEŃ II:
8:00-9:30 Leczenie periodontologiczne. Rola fazy podtrzymującej w długoterminowym utrzymaniu efektów leczenia.
9:30-9:45 Przerwa kawowa.
9:45-11:35 Analiza różowej estetyki i możliwości jej korekty.
11:35-11:45 Przerwa kawowa.   
11:45-13:00 Planowanie leczenia implantoprotetycznego, aspekt chirurgiczny.1.
13:00-13:45 Lunch
13:45-15:30 Planowanie leczenia implantoprotetycznego, aspekt chirurgiczny.2.
15:30-15:45 Przerwa kawowa.
15:45-17:30 Podstawy planowania protetycznego (DSD, wax-up, mock-up). Uzupełnienia protetyczne, stałe i ruchome bez użycia implantów zębowych.
 
DZIEŃ III:
8:00-10:00 Planowanie leczenia implantoprotetycznego, aspekt protetyczny.
10:00-10:15 Przerwa kawowa.
10:15-11:00 Protetyczne uzupełnienia tymczasowe. Stałe, ruchome, technologie, wykorzystanie uzupełnień tymczasowych do przygotowania pola protetycznego do uzupełnień docelowych.
11:00-11:10 Przerwa.
11:10-12:10 Fotografia w stomatologii, sprzęt, archiwizacja, podstawowe narzędzia do obróbki cyfrowej.
12:10-12:20 Przerwa.
12:20-13:15 Przedstawienie przypadków do części praktycznej. Samodzielne planowanie leczenia przez uczestników kursu.
13:15-14:00 Przerwa, lunch.
14:00-15:15 Przedstawienie przypadków przez uczestników, dyskusja. Cz. 1.
15:15-15:30 Przerwa kawowa.
15:30-16:50 Przedstawienie przypadków przez uczestników, dyskusja. Cz. 2.
16:50-17:00 Zakończenie kursu, ankiety i rozdanie dyplomów.

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w  szkoleniu.

Kurs jest ewolucją kursu Zespołowe leczenie w stomatologii. 

Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator. 

Poziom: początkujący/średniozaawansowany

Czas trwania: 3 dni

Liczba uczestników: maks. 12 osób

Cena kursu: 5960 zł brutto

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 570 968 686 lub sekretariat@simitu.eu

Cena regularna: 6800 zł

Konto i zasady rezygnacji:

Pracownia Pozytywnych Zmian

ul. Myśliwska 13

43-450 Ustroń

mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410

 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.

 

Opinie uczestników:

Wykłady poparte dużą wiedzą naukową i praktyką z pacjentem. Bardzo praktyczne dla naszej codziennej pracy. Konkretne plany leczenia i praktyczne wskazówki dla lekarza.

lek. stom. Katarzyna Pietrzykiewicz, Kielce


Rejestracja: